Vánoční koledy: texty lidových písní

Jaké koledy máte nejraději? Níže jsem sepsala naše nejoblíbenější vánoční koledy i s textem. Podívejte se na texty koled: Chtíc, aby spal, Tichá noc, svatá noc, My tři králové, Nesem vám noviny, Veselé vánoční hody, Já bych rád k Betlému a další texty.

KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let)
359 Kč 399 Kč

Obsah

Chtíc, aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi
matka jež ponocovala, miláčkovi.
Spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
pěje ti v lásce celý ráj, pozemský lůh.

Dřímej, to žádost matky je, holubičko,
v tobě se duše raduje, ó perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej,
má sladká útěcho, zahrádko má!
Labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej,
má harfo líbezná, synáčku můj!


Jak jsi krásné, neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko,
vprostřed bídy, nebožátko!
Před tebú padáme,
dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožišky,
by zahřály tvé dušičky.
Já zas trochu mlíčka,
by kvetla tvá víčka

Já ti nesu veselého,
beránka se stáda svého.
S ním si můžeš hráti,
libě žertovati.

A co my ti chudí dáme?
Darovati co nemáme.
My ti zadudáme,
písně zaspíváme.

Pastuškové mu dudajú,
zvuky dud se rozléhajú.
Slávě dudy dují,
všichni prozpěvují.

Měj se dobře Jezulátko,
přespanilé pacholátko,
s Tebú se loučíme,
Bohu poroučíme.


Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

Synáčka zrodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula.
Jej ovinula a zavinula, plenčičkama.

Andělé nebeští k němu přišli,
i chudí pastýři se tu sešli.
Jeho vítali, jeho chválili.
Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

Srdce svá ochotná ti dáváme,
s každým žít v pokoji si žádáme.
Pomáhat sobě v každé zlé době.
Pomáhat sobě v každé zlé době, vůli máme.


Tichá noc, svatá noc

Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc,
co anděl nám vyprávěl,
přišed s jasností v pastýřův stan,
zní již s výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes Spasitel dán,
přišel Kristus Pán!“

Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.


Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
zpívejte s dítky koledy,
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko,
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi mu svítí hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo nahé a nic nemáš, děťátko!
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo nahé a nic nemáš, děťátko!

Přišli chudí pastuškové,
zpívali jsou chvály nové;
vítej nám, andělský králi,
tebe jsme z dávna žádali, děťátko!
Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme z dávna žádali, děťátko!

My s nimi také zpíváme,
k betlémské chýši spěcháme,
vítej, milý pacholíčku,
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko!
Vítej, milý pacholíčku,
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko!


Štědrý večer nastal 

Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.
Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

Štědrej večer nastal, koledy přichystal,
koledy přichystal.
Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

Paní mámo vstaňte, paní mámo vstaňte,
koledy nám dejte, koledy nám dejte.
Paní mámo vstaňte, koledy nám dejte, koledy nám dejte.

Paní máma vstala, paní máma vstala koledy nám dala,
koledy nám dala.
Paní máma vstala koledy nám dala, koledy nám dala.


Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.

Bude žežulička vyrážet Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude kukávat:
Ku Ku Ku! Ku Ku Ku! Zdráv budiž Ježíšku!

Bude křepelička vyrážet Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat, „pět peněz“ mu bude čítávat
pět peněz! pět peněz!
Ach, kýž jsem v nebi dnes.


Štěstí, zdraví, pokoj svatý…

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám!
Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,
co jest se nám přihodil v městě Betlémě.

Narodil se tam synáček, posílá mě k vám,
byste mu koledy dali- však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemá to kdy stát,
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovati.


My tři králové 

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju,
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem


TIP NA KNIHU PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET

Kniha Karolínka dělá radost dětem od 4 do 7 let a pořídit ji můžete v mém e-shopu. Dodání je rychlé, ale prosím, raději jej nenechávejte na poslední chvíli. 🙂

Karolínka a její příběhy 1

KOUPIT KNIHU V E-SHOPU

Přeji vám hezkou zábavu. 🙂

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart