Jak hrát Pokémon Battle Academy? Český návod podrobně

Do článku jsem připravila podrobný návod na to, jak hrát dětskou hru Pokémon Battle Academy 2022.

Obsah

Co je cílem hry

Cílem hry je porazit svého soupeře, vyřadit jeho 6 aktivních Pokémonů a vyhrát. Vyhrát můžete tak, že protihráči:

 1. Vyřadíte všech jeho šest Pokémonů (získáte 6 Prize cards).
 2. Můžete také vyřadit soupeřova aktivního Pokémona právě tehdy, když nemá na lavičce žádného dalšího.
 3. A nebo hrát tak dlouho, než protihráč vybere ze svého balíčku všechny karty a nemá odkud lízat.

Ve všech třech případech vyhráváte.

Co je potřeba vždy udělat během jednoho tahu – stručně

 1. Vyberte si kartu – toto musíte udělat na začátku každého tahu.
 2. Umístěte základní Pokémony na stůl – tolik, kolik chcete.
 3. Připojte 1 kartu energie k 1 svému Pokémonovi – během každého kola pouze jednou.
 4. Ustupte aktivním Pokémonem – během každého kola pouze jednou.
 5. Vyvíjejte Pokémona – tolikrát, kolikrát chcete.
 6. Hrajte s trenérskými kartami – kolikrát chcete, ale pouze 1 kartu pomocníka na kolo.

Zaútočte aktivním Pokémonem. Pokud nemůžete zaútočit, řekněte svému soupeři, že váš tah skončil.

Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod
Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod

Návod pro balíček Cinderace V

Níže je popsáno, jak a kam položit kartu. Toto je český návod k anglickému oranžovému sešitu Cinderace V. Současně můžete nahlížet do sešitu a číst tento návod.
UPOZORNĚNÍ: Toto je tutoriál pro vzorovou hru. Pro jednoduchost bylo použito méně karet a karty se otáčí lícem nahoru (viz níže). Kroky a pravidla jinak zůstávají stejná.

Nemíchejte balíček!
Karty v balíčku jsou v určitém pořadí, takže můžete postupovat podle kroků, které jsou uvedeny v tutoriálu. Karty jsou očíslovány vpravo dole, a podle čísel uvidíte správné pořadí (karty jsou seřazeny od 1 do 60). Pokud jsou karty lícem dolů, nahoře by měla být karta s číslem 1, poté karta s číslem 2 a tak dále. Pokud se karty pomíchají, můžete je opět srovnat podle čísel.

ZAČÁTEK

 1. Vložte svůj balíček na místo označené “Deck” na herním plánu. Nemíchejte balíček.
 2. Vezměte si horních sedm karet z balíčku a položte je lícem nahoru na stůl před sebe. Tyto karty si vezměte do ruky.
 3. Vezměte kartu Sizzlipede z ruky a položte ji na místo označené “Active Spot” na herním plánu. Takto hrajte pouze se základním Pokémonem. V levém horním rohu karty se základním Pokémonem uvidíte slovo Basic.
 4. Vezměte ze svého balíčku další čtyři karty a položte je lícem dolů na místa označená jako Prize cards na levé straně herního plánu. Nezáleží na tom, na které místo kartu vložíte.

Vyhrajete tak, že vyřadíte čtyři soupeřovy Pokémony a vezmete si všechny své výherní karty. Jakmile vy a soupeř dokončíte první tah, hra může začít. Cinderace jde první. – Pozn.: Pro jednoduchost se hraje pouze se čtyřmi kartami Prize cards.

1. TAH

 1. Na začátku svého tahu si lízněte vrchní kartu ze svého balíčku a přidejte si ji do ruky k ostatním kartám. Je to energetická karta Ohně. Vezměte z ruky energetickou kartu a přiložte ji ke kartě Sizzlipede. Během svého tahu můžete přiložit pouze jednu energetickou kartu. Energie umožňuje vašim Pokémonům používat jejich útoky. Sizzilipedeův první útok vyžaduje Energii, symbol ohně vám říká, že Energie musí být Ohnivá energie. Symbol hvězdy znamená, že můžete použít jakýkoli typ energie.
 2. Hráč, který hraje první, nemůže zaútočit ve svém prvním tahu. Protože ještě nemůžete útočit, řekněte svému soupeři, že váš tah skončil.

2. TAH

 1. Vezměte si kartu z horní části balíčku. Je to Vulpix.
 2. Položte Vulpixe lícem nahoru na jedno z polí na lavičce (Bench). Sem můžete položit maximálně pět základních Pokémonů.
 3. Připojte energetickou kartu ke kartě Sizzlipede. Protože máte k Sizzlipedemu připojeny dvě Energie, můžete použít kterýkoli útok. Číslo napravo od názvu útoku vám říká, jaké poškození způsobí Pokémonovi v soupeřově aktivním bodu.
 4. Řekněte svému protivníkovi, že útočíte Emberem (způsob útoku, pohyb, který byl použit v Generaci 1). Způsobí 20 poškození Yamperovi, který je na aktivním místě vašeho soupeře, takže na Yampera položte dva žetony poškození (2×10).
  Abyste mohli zaútočit, nemusíte ze svého Pokémona odstraňovat energii – energie s ním zůstává a nadále posiluje jeho útoky.

3. TAH

 1. Lízněte si kartu. Je to Sizzlipede.
 2. Připojte energetickou kartu k Vulpixovi na lavičce (Bench). Kartu Energie můžete připojit ke kterémukoli ze svých Pokémonů, které máte ve hře, ale pamatujte, že za jeden tah můžete připojit pouze jednu kartu energie.
 3. Použijte Sizzlipeda k útoku, který způsobí 20 poškození Yamperovi na soupeřově aktivním místě.

4. TAH

 1. Lízněte si kartu. Je to Centishorch.
 2. Zapojte Sizzlipeda (stage 1) do Centishorcha (stage 2). Centishorch je vývojová fáze Sizzlipeda v rámci Evoluce Pokémona. Umístěte Centishorcha na Sizzlipeda. Všechny energetické karty, které byly připojeny k Sizzlipedovi, jsou nyní připojeny k Centishorchovi. Vyvinout můžete pouze Pokémona, který byl již ve hře na začátku vašeho aktuálního tahu.
 3. Připojte energetickou kartu k Centishorchovi. Nyní má tři energie a může použít tepelný útok.
 4. Řekněte svému protivníkovi, že útočíte na Blitzle a poškození bude 100. Přidejte více žetonů poškození, což je více než Blitzleovo HP číslo, takže Blitzle je vyřazen. Pokémon a všechny jeho připojené karty jdou na odhazovací hromádku (Discard pile) vašeho soupeře. Váš soupeř si poté vybere jednoho z Pokémonů, které má na lavičce (Bench) a přesune ho na aktivní místo.
 5. Vezměte si jednu ze svých výherních karet (Prize card) a vložte si ji do ruky. Vaše výherní karty jsou na levé straně herního plánu.

Další postup

Pokud rozumíte pravidlům podle tutoriálu, pokračujte ve hře do té doby, dokud jeden hráč nezíská všechny své výherní karty nebo nevyřadí všechny soupeřovy Pokémony. Tento hráč vyhrává hru.

Když nebudete hrát podle tutoriálu, zamíchejte balíčky karet a postupujte podle úplných pravidel. Úplná pravidla najdete v modré příručce Eevee. Každá hra bude vypadat jinak, protože bude jiné pořadí karet. Recenzi na deskovou hru najdete v článku: Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod.

Pokročilé hraní: Pravidla

 1. Podejte si ruku se svým protivníkem.
 2. Hoďte si mincí. Vítěz hodu mincí rozhodne, který hráč hraje jako první. To je důležité, protože hráč, který hraje první, nemůže ve svém prvním tahu zaútočit nebo použít kartu podporovatele.
 3. Zamíchejte balíček. Poté si lízněte vrchních 7 karet a držte je v ruce. Většinu času budete držet karty, které si líznete, v ruce tak, aby je váš soupeř neviděl.
 4. Zkontrolujte, zda nemáte v ruce nějakého základního Pokémona. Pokud ne, dostáváte druhou šanci (viz níže).
 5. Položte základního Pokémona lícem dolů na aktivní místo (Active Spot). Bude to váš aktivní Pokémon na začátek hry. Při tutoriálu jste hráli lícem nahoru.
 6. Na svou lavičku (Bench) můžete položit 5 dalších základních Pokémonů lícem dolů. V tutoriálové hře jste tento krok vynechali a hráli jste s dalšími základními Pokémony v pozdějších tazích.
 7. Odložte vrchních 6 karet z balíčku lícem dolů jako své výherní karty (Prize cards). V tutoriálu to byly 4 karty kvůli kratší hře.
 8. Oba hráči otočí svého aktivního Pokémona lícem nahoru a zahájí hru.

Pro pokročilejší hru můžete vyzkoušet Darkness-Etype Eevee Deck. Každý hráč by měl před každou hrou zamíchat svůj balíček. Vyzkoušejte tato nová pravidla během hry.

Druhá šance (Mulligan)
Pokud v ruce držíte 7 karet a mezi nimi není žádný základní Pokémon, ukažte své karty soupeři a zamíchejte je zpět do balíčku, poté si vyberte 7 nových karet. Pokud stále nemáte žádného základního Pokémona, postup opakujte.

Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod
Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod

Pojmy

Aktivní Pokémon

Aktivní Pokémon je Pokémon na aktivním místě (Active Spot). Tento Pokémon se používá k útoku. Každý hráč může mít pouze 1 aktivního Pokémona. Pokud je váš aktivní Pokémon vyřazen, přesuňte nového Pokémona z lavičky (Bench) na aktivní místo, abyste ho nahradili. Pokud váš soupeř nemá ve hře žádné další Pokémony, vyhráváte hru.

Aktivní místo (Active Spot)

Na herním plánu na aktivním místě by měl ležet aktivní Pokémon.

Útoky

Pokud má váš aktivní Pokémon dostatek připojené energie použije jeden útok na soupeřova Pokémona.

 1. Vyberte si útok, který chcete použít, a zkontrolujte, zda máte ke svému aktivnímu Pokémonovi připojen správný počet a typ energie. Pro každý symbol energie nalevo od názvu útoku musíte mít kartu energie odpovídajícího typu. Bezbarvý symbol hvězdy je jako divoká karta – pro hvězdu bude fungovat jakýkoli typ energie. Pokud máte správnou energii, oznamte, jaký útok používáte.
 2. Zkontrolujte slabinu a odolnost soupeřova aktivního Pokémona. To může ovlivnit, jak velké poškození útok způsobí.
 3. Umístěte odpovídající žetony poškození na soupeřova aktivního Pokémona. Karty schopností a trenérské karty mohou změnit výši poškození, které Pokémon utrpí. Po útoku ověřte, zda jste vyřadili soupeřova Pokémona. Pokud mají váš a soupeřův Pokémon žetony poškození stejné, nezpůsobí dostatečné poškození k vyřazení soupeřova Pokémona. Žetony poškození na tomto Pokémonovi zůstanou.
 4. Po vašem útoku váš tah končí. Jestli chcete během tahu cokoli udělat, měli byste to udělat před útokem.

Příklad útoku
Váš aktivní pokémon je Scorbunny. Útok označený jako Tackle (pohyb normálního typu způsobující poškození, který byl představený v generaci I.) způsobí 10 poškození aktivnímu Pokémonovi vašeho soupeře. Útok vyžaduje 1 Energii jakéhokoli typu.
Scorbunny potřebuje k použití útoku označeného jako Flare 2 připojené Energie. Flare způsobí 20 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi.

Jak hrát Pokémon Battle Academy? Český návod podrobně
Jak hrát Pokémon Battle Academy? Český návod podrobně

Typy karet

Kartové hry Pokémon Trading Card Games se skládají ze 3 druhů karet: Pokémon, karty Energií (Energy Cards) a trenérské karty (Trainer Cards). Typ karty je uveden v horní části karty. Pokémon má své jméno v horní části karty. Na kartách Energií je v levém horním rohu uvedeno „Energie“ (Energy) a vpravo nahoře je zobrazen symbol typu energie. Na trenérských kartách je v levém horním rohu nad názvem karty uvedeno „Tréner“ (Trainer) a v pravém horním rohu je uveden konkrétní typ karty.

Karty Energií

Karty Energií poskytují energii specifického typu, která umožňuje Pokémonovi útočit. Karty energií se při použití útoku nevyřazují, pokud útok neurčí jinak. Připojení karty energie znamená její umístění pod aktivního pokémona na lavičce (Bench). Karty Energií jsou vyřazeny v momentě, kdy Pokémon ustoupí.

Speciální karty energií

Kromě základních karet Energií, které se v balíčcích nacházejí, existují také speciální karty Energií. Karty mají další efekty nebo speciální pravidla, která je třeba dodržovat. Na každé kartě je napsáno, jak funguje.

Trenérské karty

Trenérské karty jsou užitečné karty, které vám pomohou znovu získat výhody ve vaší hře. Trenérské karty jsou ve třech variantách: Předmět (Item), Stadion (Stadium), Podporovatel (Supporter). Každá má jiné výhody.
Karty předmětů jsou nejzákladnějším typem trenérských karet. Používáte je před útokem během svého tahu. Můžete použít tolik karet předmětů, kolik chcete. Poté, co se použijí, jdou na odhazovací balíček (Discard Pile).
Karta předmětů: Pokémon Tools
Karta Pokémon Tool je speciálním druhem karty. Namísto toho, abyste ji odhodili, připevníte ji (položíte pod) ke svému Pokémonovi. Tomuto Pokémonovi poskytne speciální efekt. Každý Pokémon může mít připojenou pouze 1 Pokémon Tool kartu. Kartu nelze odstranit, jakmile je připojena k Pokémonovi, s výjimkou efektu karty. Pokud je Pokémon vyřazen, jakákoli karta Pokémon Tool, která je k němu připojena, jde také do odhazovacího balíčku (Discard pile).
Karty podporovatelů
Podobně jako u karty předmětu vám při hře mohou pomoci karty podporovatelů. Během svého tahu můžete hrát pouze s 1 kartou podporovatele. Hráč, který hraje první, nemůže ve svém prvním tahu hrát s kartou podporovatele.
Karty stadionů
Každý stadion ovlivňuje oba hráče. Najednou může být ve hře pouze 1 stadion. Pokud do hry vstoupí nový stadion, stávající stadion končí (i se svými efekty). V každém tahu můžete použít pouze 1 kartu stadionu.

Poškození

Primárním cílem většiny útoků je poškodit soupeřova aktivního Pokémona. Intenzita a výše poškození je uvedena na pravé straně vedle názvu útoku. Pokud útok způsobí poškození, hráč položí žetony poškození na soupeřova Pokémona. Poškození na Pokémonovi zůstává až do doby, dokud jej nevyléčí jiný efekt karty. Pokud je poškození u Pokémona stejné nebo větší než jeho HP, je vyřazen.

Obránce (Defending Pokémon)

Obránce je Pokémon na aktivním místě vašeho soupeře. Svým aktivním Pokémonem útočíte na soupeřova aktivního Pokémona, pokud útok neuvádí jinak.

Vývoj

Někteří Pokémoni se vyvinou v jiné Pokémony – často větší s většími útoky a více HP. Abyste mohli vyvinout Pokémona, musíte mít v ruce Pokémona s nápisem „Evolves from X“, kde X je jméno Pokémona, se kterým hrajete. Nemůžete vyvinout Pokémona během téhož tahu, ve kterém jste ho uvedli do hry (včetně jakéhokoli Evolution Pokémona, kterého jste v tomto tahu již hráli). Ani během prvního tahu nemůžete vyvinout Pokémona.
Když se Pokémon vyvine, ponechává si všechny karty připojené k sobě (karty energie, karty vývoje atd.) a všechny žetony poškození. Jakékoli účinky útoků nebo zvláštních podmínek ovlivňujících Pokémona (spánek, zmatenost, otrava) končí, když se Pokémon vyvine. Pokémon nemůže použít útok nebo schopnosti své předchozí evoluce. Pokémoni se mohou vyvíjet, když jsou na aktivním místě (Active Spot) nebo na lavičce (Bench).

Základní Pokémon (Basic Pokémon): Jsou označeni v levém horním rohu karty. Základní Pokémony lze hrát přímo z ruky na stůl.
Pokémon fáze 1 (Pokémon Stage 1): Je Evolution Pokémon, kterého lze hrát se správným základním Pokémonem a vyvinout jej.
Pokémon fáze 2 (Pokémon Stage 2): Je Evolution Pokémon, kterého lze hrát se správným Pokémonem Stage 1 a vyvinout jej.

Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod
Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod

Speciální Pokémon

Někteří Pokémoni se odlišují od ostatních a mají zvláštní výhody a někdy i nevýhody.
Pokémon – GX: Jsou speciální Pokémoni se silným GX útokem. Pokémon-GX má vedle svého jména logo GX. Může být základní, fáze 1 nebo fáze 2. Když vyřadíte soupeřova Pokémona-GX, vezměte si 2 karty (Pokémon GX box k dostání zde).
GX Attack: Každý Pokémon-GX má silný GX útok, ale tento útok má háček – během celé hry můžete použít pouze 1 GX útok, i když máte v balíčku hodně Pokémonů-GX. Po použití útoku GX otočte speciální žeton GX jako připomenutí, že během této hry už nemůžete použít další útok GX.
TAG TEAM Pokémon – GX: TAG TEAM Pokémon GX je speciální druh Pokémona-GX, který obsahuje dva (nebo více) Pokémony, kteří spolupracují. Obecně jsou silnější než normální Pokémon-GX. Každý z nich může zaútočit útokem GX. Když vyřadíte soupeřův TAG TEAM Pokémon-GX, vezměte si 3 karty.

POKÉMON BATTLE ACADEMY na VESELY-DRAK.CZ

Závěrem

Do článku jsem připravila pravidla hry Pokémon Battle Academy, která vychází z anglického tutoriálu. Tutoriál je součástí hry a tato pravidla vám poslouží pro případ, že byste se v tutoriálu nevyznali. Ocení je úplní nováčci, kteří s hraním Pokémon karet začínají.

Přeji vám hezkou zábavu. 🙂

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart