DOPORUČUJI

Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa (společenská hra)

Krásná desková hra Jízdenky, prosím! Evropa mě zaujala na první pohled kvalitou provedení i nápadem. Hru budou milovat děti i rodiče – je nápaditá, krásná a zajímavá. Do článku jsem připravila recenzi a podrobnější pravidla.

Obsah

Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa

Krásná rodinná hra zabaví celou rodinu. Cílem hry je je obsadit co nejvíce tratí, získat nejvíce bodů a vyhrát. Body získáte tak, že spojíte cestu mezi dvěma sousedícími městy na mapě. Body lze také získat tak, že zkompletujete souvislou cestu mezi dvěma městy z karty cílových stanic a také zkompletováním nejdelší souvislé trati z karty Evropský Express bonus. A nakonec je možné získat body za každé nepoužité nádraží na konci hry.

Hra je dobře zpracovaná a vybízí hráče ke strategickému myšlení. Pokud budete hrát hru poprvé nebo podruhé, můžete si nejprve vše pečlivě vyzkoušet a jestli hrajete s dětmi okolo osmi let věku, nebojte se pro začátek hrát s odkrytými kartami a uvažovat nahlas. Dětem to pomůže k tomu, aby hru lépe pochopily a osvojily si pravidla. Po jedné nebo dvou hrách budete lépe připraveni a můžete hrát podle pravidel se schovanými kartami tak, aby je vaši spoluhráči neviděli.

Věkově je hra určena pro děti od osmi let. Hra se nehodí pro děti v první a ani ve druhé třídě – je na ně skutečně těžká. Doporučila bych ji nejdříve od třetí třídy a určitě bude ještě více bavit starší děti (pátá třída a více). Pro osmileté dítě může být hra ještě těžká.

Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa
Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa

Kvalita provedení

Kvalita provedení této deskové hry je vynikající. Herní plán je pevný a velký, balení obsahuje náhradní plastové vláčky, což velmi oceňuji. Výhodou je, že když se vám některý vláček ztratí nebo rozbije, použijete náhradní. Kartičky jsou hezky barevné, krabice na uskladnění hry je pevná a prostorná. Obsahuje přihrádky.

Co je součástí balení

 • herní plán s mapou Evropy
 • 240 barevných vagónů (45 od každé barvy – modrá, červená, žlutá, zelená, černá, plus náhradní vagónky)
 • 158 herních karet
 • 5 dřevěných herních žetonů
 • 15 budov nádraží
 • česká a slovenská pravidla

Podrobnější informace

 • Doba hraní: cca 30-60 minut
 • Počet hráčů: 2-5 hráčů
 • Značka: Blackfire
 • Vhodné od 8 let
 • Hra obsahuje: návod – pravidla v českém i slovenském jazyce, herní plán, karty vagónů, karty lokomotiv, barevná nádraží, plastové vagónky, dřevěné bodovací žetony
Jízdenky, prosím! Evropa

Youtube

Pravidla hry

Před začátkem hry je potřeba připravit herní plán. Herní plán je poměrně prostorný a ke hře budete potřebovat větší jídelní stůl nebo dostatek prostoru na koberci. Jak připravit herní plán? Každý hráč dostane herní žeton v té barvě, kterou bude po celou hru hrát, a také plastové vláčky v barvě žetonu. Žetony položí na start (v rohu herního plánu u Portugalska). Žetony se posunují vždy, když hráč během hry získá body za postavení tratě. Dále každý hráč dostane 4 karty vagónů, ze stejného balíčku vagónů se 5 karet položí obrázkem nahoru k hernímu plánu a zbytek balíčku bude lízací. Vedle herního plánu umístěte pro připomenutí kartu Evropský Express bonus a také kartu se stručným přehledem. Nyní je potřeba z balíčku karet cílových stanic oddělit šest dlouhých tratí (ty s modrým pozadím) od běžných tratí. Každý hráč dostane náhodně jednu tuto kartu. Zbývající karty dlouhých tratí vraťte zpět do krabice. Každý hráč dostane tři karty cílových stanic (nemají barevné pozadí). Zbývající karty budou tvořit samostatný lízací balíček. Hotovo.

Nyní si hráči zvolí, jaké z karet cílových stanic si ponechají. Nikomu své karty neukazují. Minimálně si musí nechat dvě karty, ale pokud se jim cílové stanice budou hodit, mohou si nechat více karet. Karty, které hráči nechtějí, odloží pryč. Mohou odložit běžnou i dlouhou trať, ale ty karty, které si ponechají, si musí nechat až do konce hry. A teď pozor. Pokud některou z těchto karet nestihnete splnit, tedy pokud nezvládnete trať dokončit, na konci hry se vám za tuto nesplněnou kartu odečtou body. Hodnota nedokončených tratí z karet se odečítá od celkového počtu bodů.

Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa
Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa

Začíná hráč, který během svého života navštívil nejvíce evropských zemí. Ostatní hráči se do hry zapojí po směru hodinových ručiček. Během kola si každý hráč jednou lízne kartu vagonů, obsadí trať, lízne si kartu cílové stanice, postaví nádraží.

 1. Líznutí karet – hráč si lízne jednu nebo dvě karty vagónů. Jednu kartu líže v případě, že si lízne lokomotivu. Dvě karty v případě, že si chce líznout vagón. Hráč si před líznutím vybírá, zda si lízne lokomotivu nebo vagón. Při lízání si může také vybrat jednu z pěti vyrovnaných karet vagónů, ale musí ji obratem doplnit z vrchu balíčku karet. Pokud je balíček karet dolízán, zamíchají se odhozené karty, a tím se vytvoří nový balíček karet. Lokomotiva slouží jako divoká karta (představte si ji jako Žolíka), která nahrazuje potřebnou kartu vagónu.
 2. Obsazení trati – hráč zahraje sadu karet vagónů z ruky tak, aby se počet vagónů a barva shodovala s počtem polí na dané trati. Na bodovací dráze hráč posouvá své žetony. Za každý umístěný vagón posune hráč svůj bodovací žeton na bodovací dráze o příslušný počet polí.
 3. Líznutí karet cílových stanic – hráč si z vrchu balíčku lízne tři karty cílových stanic. Alespoň jednu z nich si musí nechat.
 4. Postavení nádraží – v každém městě, kde ještě není nádraží, může hráč nádraží postavit. Aby mohl nádraží postavit, musí zahrát jednu kartu vagónů jakékoli barvy a položit nádraží na vybrané město. Pro postavení druhého nádraží musí hráč zahrát dvě karty stejné barvy a pro postavení třetího nádraží tři karty stejné barvy.

Jak obsadit trať? Trať tvoří několik barevných obdélníčků, které představují prostor vláčky. Obdélníčky spojují dvě města mezi sebou. Hráč musí pro obsazení trati zahrát karty stejné barvy a stejného počtu políček trati (na žlutou trať se použijí karty žlutých vláčků). Lokomotiva slouží jako náhrada za jakoukoli kartu. Pokud je na mapě šedá trať, může být obsazena jakoukoli barvou. Barevná trať musí být obsazena stejnou barvou kartiček. Pokud je trať obsazena, hráč na trať umístí svůj vagónek. Všechny karty, které použil pro obsazení trati, odhodí na odhazovací balíček. Hráč také posune bodovací žeton na bodovací stupnici. Trať je nutné obsadit celou během jednoho kola. Není možné položit například jen čtyři vagóny na trať, která má pět políček. Zároveň nelze během jednoho kola obsadit více než jednu trať. Barevné plastové vagóny určují barvu hráče, nikoli barvu trati.

Šedé trasy, na kterých jsou nakresleny lokomotivy, se nazývají trajekty. Pro obsazení tratě je nutné zahrát jednu kartu lokomotivy za každý symbol lokomotivy na trase a také ostatní pole na trase, které jsou jedné stejné barvy.

Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa
Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa

Tunely jsou zvláštní trasy, u kterých hráč nikdy nezná jejich délku. Pro obsazení tunelu hráč nejprve položí na stůl počet karet, jaký vyžaduje délka tratě. Poté si lízne a otočí nahoru tři vrchní karty z balíčku karet vagónů. Za každou odhalenou kartu, jejíž barva je shodná s barvou zahraných karet, musí hráč zahrát další kartu stejné barvy nebo lokomotivu. Poté může obsadit tunel.

Pokud si hráč chce líznout nové karty cílových stanic, lízne si z balíčku cílových karet vždy tři karty. Jednu kartu si musí nechat, ale pokud chce, může si nechat dvě nebo tři karty. Karty cílových stanic hráči neukazují ostatním až do konce hry. Během hry může mít hráč libovolný počet stanic. Pokud hráč úspěšně splní kartu Evropský Express bonus a jeho trať je nejdelší, dostane navíc 10 bodů při závěrečném bodování. Pro účely srovnání délky nepřerušované trati se bere v úvahu jen ta trať, kterou tvoří linie vagónů stejné barvy. Trať může tvořit smyčky a může procházet vícekrát jedním městem. Jeden vagón nemůže být použit dvakrát v jedné nepřerušované trati. Pokud má více hráčů stejný počet vagónů při nejdelší trati, získá každý z těchto hráčů 10 bodů při závěrečném bodování. Při závěrečném bodování se hráči přičítají body za úspěšně dokončené tratě z karet cílových stanic. Pokud hráč tuto kartu nesplní, body se mu naopak odečtou od celkového součtu bodů.

Nádraží může hráč postavit v jakémkoli neobsazeném městě i tehdy, když do něj nevedou žádné tratě. Dva hráči nemohou postavit nádraží na stejném místě. Hráč může za celou hru postavit maximálně tři nádraží, za jedno kolo maximálně jedno nádraží. Nádraží umožňuje vlastníkovi použít jednu trať jiného hráče, která vede z města k tomu, aby mohl dokončit vlastní kartu cílových stanic. Pokud hráč použije jedno a to samé nádraží k propojení měst z více cílových stanic, musí použít stejnou trať s nádražím pro všechny karty cílových stanic. Pozor. Každý hráč dostane při sčítání bodů navíc čtyři body za každé nezahrané nádraží, které má v rezervách.

Hra končí vyčerpáním vagónů alespoň jednoho hráče. Počet vagónů na konci jednoho kola je dva a méně.

Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa
Recenze: Jízdenky, prosím! Evropa

Jak se počítají body na konci hry

Celkové bodové hodnocení se skládá z několika složek.

 1. Hráč během hry počítá body, které získá obsazením různých tratí a tras. Tyto body se počítají průběžně tak, že posouváte barevný žeton na bodovací stupnici.
 2. Hráč dále získá nebo ztratí body za karty cílových stanic. Za splněnou kartu cílových stanic obdrží hráč příslušný počet bodů, které jsou na kartě uvedeny. Pokud hráč tuto kartu nesplnil, odečte se mu příslušný počet bodů uvedený na kartě.
 3. Za každé neobsazené nádraží, které zůstalo v rezervách, získá hráč čtyři body.
 4. Hráč může získat 10 bodů za nejdelší trať v případě, že vyplní kartu Evropský Express bonus.

Skladování hry

V papírové krabici je umístěn praktický plastový organizér, ve kterém můžete skladovat všechny části hry. Přehledně si můžete roztřídit mašinky, žetony i karty. Mašinky lze vložit do plastových sáčků.

Kde hru pořídit

Tato hra je oblíbená a také dobře dostupná. Koupíte ji například na Dobre-knihy.cz a na 4kids.cz (v obou e-shopech ji mají za poměrně dobrou cenu). Hra je dostupná také v e-shopu Vesely-drak.cz, v e-shopu Albi.cz (doprava zdarma) a také na Bambule.cz (akce a nižší cena pro členy klubu).

JÍZDENKY, PROSÍM! EVROPA na 4KIDS.CZ

10 Hodnocení
Jízdenky, prosím! Evropa

Krásná společenská hra zabaví děti i rodiče. Zpočátku se vám budou možná zdát pravidla trošku složitější, ale po vyzkoušení všech kroků budete vědět bezpečně, jak se hra hraje. Hra je velmi zábavná, vydržíte ji hrát i několikrát za sebou. Hráči u hry strategicky přemýšlí a snaží se nasbírat více bodů než soupeři. Hra je vhodná nejdříve pro děti od osmi let věku (spíše ještě pro starší hráče).

Poměr ceny a kvality
10
Kreativita
10
Design
10
Jak zabaví děti
10
KLADY
 • Krásné a kvalitní provedení
 • Náhradní mašinky
 • Velkorysý herní plán
 • Pro 2 až 5 osob
 • Nutí hráče přemýšlet.
ZÁPORY
 • Trošku složitější pravidla (alespoň ze začátku)
 • V českých pravidlech nejsou přesně popsány všechny nejasnosti.

FAQ

Níže jsem připravila odpovědi na nejčastější otázky stran pravidel hry, které hráčům nejsou jasné.

Jak obsadit tunel?

Uvedu příklad. Postavím šedý tunel, který má 4 šedá políčka. K postavení tunelu zvolím 4 červené karty. Dále otočím z balíčku karet vláčků tři karty – jedna bude zelená, druhá modrá a třetí žlutá. Mohu tedy tunel obsadit čtyřmi plastovými vláčky. Hotovo. Pokud by nastala situace, kdy z balíčku karet vláčků otočím tyto tři karty – červená, žlutá, lokomotiva, musím z ruky zahrát další dvě červené karty – jednu za otočenou červenou kartu a druhou za lokomotivu, k tomu, abych mohla tunel obsadit.

Lze dokončit svou trasu i v případě, že se shoduje s trasou soupeře, který ji již obsadil?

Pokud se vaše trať shoduje s tratí soupeře, který ji obsadil jako první, můžete potřebný úsek obsadit svými vláčky, avšak je potřeba umístit do města, ve kterém tento úsek začíná, nádraží.

Přeruší nádraží nejdelší trať při počítání celkového bodového hodnocení?

Jestliže budeme vycházet z příkladu výše, nádraží zasahuje do soupeřovy trasy, nesmí být tyto úseky započítávány do celkové délky trasy (Opponents’ Routes with Stations may not be counted when computing the Longest Continuous Path of Routes).

Jak se počítá délka nejdelší tratě?

Nejdelší trať může obsahovat smyčky, procházet skrze jedno město několikrát, ale pozor. Pokud by nějaký vagónek byl na této trati obsažen dvakrát, započítá se pouze jednou. (When evaluating and comparing path lengths, only continuous lines of plastic Train Cars of the same color are taken into account. A continuous path may include loops, and pass through the same city several times, but a given plastic Train Car may never be used twice in the same continuous path.) Do trasy se nezapočítává úseky soupeřovy trasy s nádražím (viz výše).

Jízdenky, prosím! Evropa

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart