Přehledně a jednoduše: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou z hlediska daní, práce a peněz

V článku najdete přehledné informace o tom, jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, a proč je dobré se o něj zajímat.

AKCE DUBEN: KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY + PDF ZDARMA + BALÍKOVNA NA ADRESU ZA 30 KČ
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let) + PDF pro předškoláky (49 stran) z edice CUTE
359 Kč 399 Kč

Obsah

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená)

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají ženy 6 až 8 týdnů před porodem a následně po porodu. Nejdéle však v celkové délce 28 týdnů v případě jednoho dítěte a 37 týdnů v případě vícečetného těhotenství. Termín nástupu před porodem od 6 do 8 týdnů před plánovaným termínem si žena určí sama. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je náhrada platu či mzdy. Vyplácí ji Česká správa sociálního zabezpečení a výše PPM závisí na tom, jak vysoký byl váš výdělek v zaměstnání. PPM se odvíjí od denního vyměřovacího základu, který se počítá jako hrubý roční příjem (hrubý měsíční příjem x12)/365.

Pro výpočet denního vyměřovacího základu se používají redukční hranice, které jsou pro rok 2022 následující:

  • z částky do 1298 Kč se započítá 100 procent,
  • z částky nad 1298 Kč do 1946 Kč se započítá 60 procent,
  • z částky nad 1946 Kč do 3892 Kč započítá 30 procent,
  • k částce nad 3892 Kč se nepřihlíží.

Zjednodušeně řečeno, pokud pobíráte hrubou měsíční mzdu ve výši 35 000 Kč, bude výše vaší měsíční peněžité pomoci v mateřství 24 180 Kč. Záleží také na tom, kolik má měsíc kalendářních dní. Výše PPM se počítá za jeden kalendářní den.

Kdy máte PPM nárok?

Musíte platit nemocenské pojištění 270 dní během 2 let. To znamená, že v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou jste musela být 9 měsíců zaměstnaná nebo jste musela odvádět nemocenské pojištění jako OSVČ. Počítá se také DPČ a DPP nad 10 000 Kč.

Při nástupu na PPM musíte být zaměstnaná. Jestliže plníte první podmínku a během těhotenství vám skončí pracovní smlouva, běží zde 180 denní ochranná lhůta, během které máte nárok na PPM i po skončení pracovního poměru.

Pro OSVČ platí to, že musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění minimálně 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM a zároveň musí v uplynulých dvou letech odvádět nemocenské pojištění za celkem 270 kalendářních dnů (je jedno, jestli jako OSVČ nebo jako zaměstnanec).

Lze při mateřské dovolené pracovat?

Pokud pobíráte PPM, nesmíte vykonávat stejnou činnost pro stejného zaměstnavatele, jakou jste vykonávala před nástupem na MD. Je to z toho důvodu, že peněžitá pomoc v mateřství je jednou ze šesti dávek nemocenského pojištění a rozhoduje o ní účast na nemocenském pojištění. Proto není možné pro téhož zaměstnavatele vykonávat stejnou činnost. Tato podmínka neplatí pro rodičovskou dovolenou. Při PPM lze pracovat, avšak na jinou smlouvu (DPČ, DPP) nebo na živnostenský list, a lze vykonávat jinou činnost.

Když nemáte na PPM nárok

Jestliže nemáte na PPM nárok, můžete pobírat rovnou rodičovský příspěvek (maximální výše je pro tyto případy stanovena na 10 000 Kč měsíčně po dobu 30 měsíců), nebo může na mateřskou dovolenou nastoupit otec dítěte. Toto není neobvyklé řešení. Existují případy, kdy si žena neplatí nemocenské pojištění (například kvůli tomu, že studuje), případně si jej platí, ale ve velmi malé výši (například začíná podnikat a je OSVČ), a tak nemá nárok na PPM, respektive na velmi malou částku. Otec může nastoupit na mateřskou dovolenou po skončení šestinedělí.

Peněžitá pomoc v mateřství a daně

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou ze šesti dávek nemocenského pojištění. To je velmi důležité jednak pro to, jakou práci lze při pobírání této dávky vykonávat, a také pro to, jak uplatnit v daňovém přiznání slevu na poplatníka na vyživovanou manželku. PPM se počítá jako příjem (patří sem také nemocenská, ošetřovné a další dávky placené z nemocenského pojištění), který by za jeden kalendářní rok neměl přesáhnout 68 000 Kč. Pokud má žena roční příjem nižší, lze na ni uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč za rok.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek pro jedno dítě činí 300 000 Kč po celou dobu rodičovské dovolené, v případě dvojčat a vícerčat to je 450 000 Kč. Rodiče si mohou sami zvolit výši rodičovského příspěvku, která nesmí být menší než 50 Kč (pozor výplatní minimum je 100 Kč) a zároveň nesmí být větší než vyměřovací základ na PPM, respektive 10 000 Kč měsíčně v případě, že rodič na PPM nemá nárok nebo je vyměřovací základ menší než uvedená částka.

Kdy máte na rodičovský příspěvek nárok?

Nárok na rodičovský příspěvek mají rodiče bez ohledu na výši příjmů z předchozího zaměstnání. Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná a neodvíjí se od předchozích výdělků, ale může se odlišovat pouze v případě jednočetného a vícečetného těhotenství. Rodičovský příspěvek lze pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině a to i v případě, že jeho sourozenci ještě nedovršili čtyř let věku. Rodičovský příspěvek je možné čerpat až do čtyř let věku, částku si mohou rodiče upravovat každé tři měsíce a lze ji měnit online odesláním žádosti skrze datovou schránku.

Práce na rodičovské dovolené

Na rodičovské dovolené mohou rodiče pracovat bez omezení a mohou vykonávat tu stejnou práci pro stejného zaměstnavatele, ve které byli zaměstnání před nástupem na mateřskou dovolenou. Avšak i zde je jisté omezení z hlediska umístění dítěte do jeslí. Dítě nesmí být umístěno do jesliček na více než 92 hodin měsíčně v případě, že nedosáhlo dvou let věku. Rodič může pracovat na plný úvazek, ale nesmí dát dítě do jeslí. Může mu zaplatit chůvu, může jej hlídat babička. Pokud bude tato podmínka splněna, neztrácí nárok na rodičovský příspěvek. Na děti od dvou let věku se toto omezení již nevztahuje.

Rodičovský příspěvek a daně

Rodičovský příspěvek vyplácí úřad práce a nezapočítává se z hlediska podání daňového přiznání jako příjem manželky či manžela. Pokud rodič, který pobírá rodičovský příspěvek nepracuje, respektive má roční příjmy do 68 000 Kč, lze na něj uplatnit slevu na manžela či manželku ve výši 24 840 Kč za rok. Pokud má roční příjmy nad 68 000 Kč, nemůže být sleva uplatněna, proto pokud máte tyto příjmy na hraně (například 70 000 Kč ročně), vyplatí se je snížit tak, aby bylo možné si tuto slevu uplatnit.

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Mamadodeste.cz

Štítky

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart