Kupujete bezpečné hračky? Vše, co jste nevěděli o testování a nezávadnosti hraček

Možná, že budete tímto článkem překvapeni. Mysleli jste si, že když koupíte hračku, která je na našem trhu volně v prodeji, že prošla odbornými testy? Domnívali jste se, že kvalitu všech produktů hlídá Evropská unie? Ano i ne. Pojďme se podívat na to, jak jsou výrobky testovány, kontrolovány, kde najdete více informací o nebezpečných hračkách a proč si dát na jejich výběru záležet . První díl seriálu „příběh hraček“ začíná.
AKCE DUBEN: KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY + PDF ZDARMA + BALÍKOVNA NA ADRESU ZA 30 KČ
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let) + PDF pro předškoláky (49 stran) z edice CUTE
359 Kč 399 Kč

Obsah

Proč nikdy nekupovat hračky na tržnici a od pochybných prodejců

Prodej hraček je byznys. Co si budeme povídat. Poctivý český výrobce se jen těžko dostane zákazníkům na oči a velké firmy za málo vyrobí, draze prodají. To by nebyl zase až takový problém. Takhle to chodí ve všech odvětvích spotřebního průmyslu a každý musí o své místo bojovat. Úskalí tkví v prodeji hraček obsahující škodlivé látky. Víte, kde číhá nebezpečí a jak se o nebezpečných hračkách dozvíte? Možná, že jste už slyšeli o rychlém výstražném informačním systému nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products).
Systém zajišťuje rychlou výměnu informací mezi členskými státy Evropské unie a Evropské komise. Jinými slovy cílem je, aby byly nebezpečné výrobky, dostanou-li se mezi spotřebitele, co nejrychleji staženy z trhu. V databázi se můžete podívat na nebezpečné produkty, se kterými možná přijdete vy nebo vaše děti do kontaktu. Dle ní je zřejmé, že se v České republice nevyskytuje tolik negativních případů ohrožujících spotřebitele, jako například v Německu či ve Francii, na druhé straně mezi nejproblematičtější skupinu výrobků patří právě hračky pro děti.
Pracovní sešit Léto

Pracovní sešit Léto v PDF

KOUPIT LETNÍ PDF V E-SHOPU

Pokud vybíráte hračky, dejte pozor, kde je kupujete. Nejlepší je pořídit je  přímo z hračkárny, e-shopu, kterému věříte, obchodu s českými produkty. Pofidérní prodejny s čínským zbožím nepředstavují bezpečný výběr. Největším úskalím z hlediska statistik mapujících škodlivé zboží dle země původu jsou čínské hračky, které mohou obsahovat nebezpečné chemické látky, ftaláty, drobné části (malé dítě je může vdechnout), hračky s ostrými hranami (dítě se o ně poraní). V Číně se vyrábí nejvíce spotřebního zboží, a proto je jasné, že nejvíce problematických hraček bude právě odsud. Jenže země původu není nejdůležitější, jako to, kde hračku koupíte. V Číně vyrábí i světoznámá firma Fisher Price a jejich výrobky jsou nezávadné. Na vietnamských tržnicích, u pofidérních prodejců nebo na bazarech nemusíte vždy narazit na TOP kvalitu.

Databáze RAPEX: Jak si stojí Česká republika

V České republice počet nebezpečných upozornění klesá. Ještě v roce 2014 RAPEX evidoval 119 případů, v roce 2015 to bylo 109 případů, v roce 2016 80 případů a loni pouhých 35 případů. Jak se o nebezpečných hračkách dozvíte? Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví najdete aktuální zprávy v českém jazyce. Další databázi zveřejňuje český časopis dTest.

V roce 2017 bylo v databází RAPEX zaznamenáno 35 případů závadných produktů. 68 % z toho představovaly hračky. Zdrojem obrázku je databáze RAPEX.

Na dolním obrázku vidíte číslo, které udává celkový počet nebezpečných případů hraček. Dále vidíte země původu, odkud nebezpečné hračky pochází. Z celkových 636 případů pochází 569 problematických hraček z Číny. Do Číny přesouvají produkci velké společnosti, aby ušetřily na výrobních nákladech a maximalizovaly zisk. O tom, zda je tento způsob správný či nikoli nechci spekulovat. Co je ale důležité, tak je kontrola produktů. Velké společnosti vynakládají finanční prostředky na to, aby výrobky otestovaly. Co se stane s výrobky, které kontrolou neprojdou? Možná, že je najdete u vás v tržnici, kterou máte za rohem. Možná, že skončí v rukou čínského dítěte, na skládce odpadu, nebo třeba ani neopustí továrnu. Čert ví. Podstatné je takové hračky nekupovat.

Na grafu vidíte celkový počet případů (636) zachycující závadné hračky prodávané v Evropské unii dle země původu v roce 2017. Nejvíce případů pochází v Číny (569). Zdrojem je databáze RAPEX.

Nikdy nekupujte hračky ve vietnamských obchodech!

Teď se blíže podíváme na to, kde je zakopaný pes. Velké společnosti nechávají produkty testovat. Mají na to kapitál a také si nemohou dovolit skandál ohledně nebezpečných látek v hračkách. Jenže trhovec nebo přeprodejce levných hraček z Číny nehledí ani tak na kvalitu produktu jako na svůj zisk. No jo, ale copak ty prodejce nikdo nehlídá? Mohli byste namítat. Ale ano, hlídá. Jenže není možné zkontrolovat všechny produkty na trhu.

Kde jsou důkazy?

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví se dočtete o nebezpečných hračkách. Když rozkliknete název hračky, zjistíte, co s ní není v pořádku (viz foto pod odstavcem). Společnost, která hračku prodává se jmenuje NV Komerční s.r.o. se sídlem v Plzni. Po prozkoumání obchodního rejstříku se dozvíte, že byla založena na začátku roku 2017 a v jejím vedení se vystřídalo od doby vzniku pět osob. Není v insolvenci, nemá dluhy a zcela řádně provozuje svou činnost. Pravděpodobně se zabývá dovozem hraček a textilu z Asie, vlastní ji vietnamská rodina, která svou činnost dělá řádně, ale zapomněla na kontrolu škodlivých látek v hračkách. Za svou neuváženost dostane nejspíše pokutu, která bude vysoká, ale ne tolik, jako je jejich zisk z prodaných výrobků. Možná ale, že pokuty budou za prodej hraček se škodlivými látkami ještě vyšší a v budoucnu je na vietnamských tržnicích vůbec nekoupíte.

Popis hračky, která obsahuje škodliviny. Všimněte si, kolikrát překročila hračka povolený limit! Zdrojem je Ministerstvo zdravotnictví a odkaz najdete na konci článku.

Popis hračky, která obsahuje škodliviny. V tomto případě hlava panenky obsahuje DEHP v množství 31,7 % hmoty (limit je 0,1 % hmoty). Zdrojem je Ministerstvo zdravotnictví a odkaz najdete na konci článku.

Testování, kvalita výrobků a právní úprava

V České republice testuje hračky ITC – Institut pro testování a certifikaci, a.s Zlín. Společnost prověřuje kvalitu hraček a je plně kompetentní k tomu, aby udělila značku „Bezpečná hračka“. Na tuto společnost se obrátí čeští výrobci hraček, kteří budou chtít, aby jejich hračky byly kvalitně otestovány a získaly tento certifikát. ITC poskytuje služby stran zkoušení všech bezpečnostních charakteristik, posouzení shody (ES přezkoušení typu) a certifikace hraček. Hračky prodávané v Evropské unii musí splnit základní technické požadavky, které stanoví evropská směrnice 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček, která byla implementovaná do nařízení vlády č. 86/2011 Sb. ze dne 9. března 2011.  Institut ověřuje kvalitu hraček pravidelně alespoň jednou ročně a produktům, které testy projdou, udělí certifikaci „Bezpečná hračka“. Při pravidelných kontrolách může certifikát odebrat. Hračku posoudí psycholog (zda je vhodná pro předepsaný věk), v laboratoři ji otestují, vyzkouší, analyzují rizika i z hlediska „nesprávného“ použití, vyzkouší hořlavost. Kontrolu si výrobci hraček objednávají sami a ITC nevykonává dohled jako takový. Za bezpečnost hračky odpovídá výrobce, respektive dovozce.

Povinné označení hraček. A co testy? Ty si strčte za klobouk.

Hračky musí být opatřeny značením CE, informacemi pro spotřebitele, ES prohlášením o shodě a technickou dokumentací. Pozor, nejedná se o certifikát kvality a bezpečnosti. Výrobce (případně distributor), který hračku označí, tímto říká, že hračka splňuje technické požadavky uvedené ve všech právních předpisech vztahujících se k výrobě hraček vyžadující toto označení. Označení CE pronáší shodu s požadavky vztahujícími se na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Společenství stanovících jeho připojení. Je prohlášením fyzické nebo právnické osoby, že hračka vyhovuje příslušným předpisům a podstoupila náležité postupy posouzení shody. Je prohlášením o bezpečnosti, ale není osvědčením o užitných vlastnostech výrobku. Zkrátka jinými slovy, pokud se neprokáže, že je hračka závadná, může být prodávána jako bezpečná, i když tomu tak zcela být nemusí. Stále se na trhu objevuje spousta hraček, které nemají certifikaci, neprošly testy a chybí jim povinné označení CE. Certifikací hraček se v České republice zabývá také program Česká kvalita, který uděluje certifikát „Bezpečná a kvalitní hračka“. Model hračky je prověřován a pravidelně kontrolován. Výrobek testují také děti v mateřských školkách a vyjadřují se k němu prodejci. Certifikát dostanou pouze ty hračky, které projdou kontrolou, na rozdíl od označení CE, tedy povinného označení, aby mohla být hračka prodávána v EU.

Výňatek z tiskové zprávy České obchodní inspekce, která dle kontroly zjistila nebezpečné uložení baterií v panence. Zdrojem obrázku je tisková zpráva na stránkách České obchodní inspekce.

Role České obchodní inspekce

Kvalitu a bezpečnost výrobků v České republice ověřuje Česká obchodní inspekce, orgán státní správy spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na webových stránkách najdete seznam výrobků, které stahuje z trhu. ČOI provádí pravidelné kontroly a také kontroly na základě podnětů spotřebitelů. Ověřuje u distributorů, dovozců i výrobců hraček, zda dodržují ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisy (zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 86/2011 Sb. a normy ČSN EN 71 a ČSN EN 62115). Inspektoři zjišťují, jestli se neprodávají hračky, které ohrozí zdraví nebo bezpečnost dětí. Zaměřují se na mechanické a fyzikální vlastnosti, konstrukci, přítomnost chemických látek, nesprávné či nedostatečné označení výrobku, absenci návodu, chybná varování.

Takový obrázek spolu s tiskovou zprávou, která detailně uvádí podíl škodlivých látek, najdete na webových stránkách České obchodní inspekce.

Představa o tom, že všechny hračky, které se v České republice prodávají, jsou testovány a prošly kontrolou, je nesprávná. Při nákupu hračky se vždy zajímejte o její původ, tj. nejen, kde byla vyrobena, ale zda byla testována, zkontrolována a kdo ji uvedl na trh. Nahlédnout můžete do databází, které jsem zmiňovala v textu, ale pro přehlednost uvádím jejich výčet ještě pod článkem.

„Ty toho naděláš, to dřív jsme tohle neřešili a taky jsme vyrostli.“

Klasika. Asi na tom něco bude. Na druhou stranu dříve byla úplně jiná doba. Stejně jako byla jiná doba před první i druhou světovou válkou, a také po ní. Psaní disertace z dob první republiky mě naučilo zásadní věc: Vždy, když o něčem píšete, musíte se na danou problematiku dívat očima právě té doby. A to platí se vším. Nemůžeme říci, že dřív se to tak nedělalo, nebo to nebylo, a dneska to tak je. Musíme se na problém škodlivých látek v hračkách (a nejen ten, ale třeba také na kojení, nošení dětí v šátku a další značně kontroverzní témata) dívat optikou dnešní doby, a nikoli pohledem, který byl kdysi, v minulosti. Protože ten nám nic nového neřekne. Vyjma toho, že jsme úplní blázni, když se chceme o své děti starat jinak. (Neříkám, že lépe.)

Jak se vyhnout nákupu nebezpečných hraček

Hračky nikdy nekupujte na:
  • tržnicích,
  • internetových obchodech, které je prodávají extrémně levně,
  • obchodech s nejasným původem,
  • bazarech, kde najdete nové hračky za nízké ceny (mohou být přeprodávány z Aliexpress),
  • Aliexpress,
  • internetových tržištích přímo z Asie.

Kde najdete seznam nebezpečných hraček?

TIP NA KNIHU PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET

Karolínka a její příběhy 1

KOUPIT KNIHU V E-SHOPU

Zdroje: ITC; iDNES; BusinessInfo; dTest; ČOI

NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM.

Foto: Mamadodeste.cz, Zdroj: autorský článek

Štítky

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart