Jak rozvíjet dětskou inteligenci?

Inteligence je soubor schopností, které nám umožňují učit se, porozumět světu kolem nás a řešit problémy. Je to komplexní vlastnost, která se skládá z mnoha různých složek, jako je řeč, učení, paměť, myšlení, řešení problémů, kreativita a sociální dovednosti.

AKCE DUBEN: KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY + PDF ZDARMA + BALÍKOVNA NA ADRESU ZA 30 KČ
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let) + PDF pro předškoláky (49 stran) z edice CUTE
359 Kč 399 Kč

Obsah

Dětská inteligence

Inteligence je z velké části vrozená, ale i prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, může mít významný vliv na její rozvoj. Rodiče a pečovatelé mohou dětem pomoci rozvíjet jejich inteligenci tím, že jim budou poskytovat dostatek podnětů a příležitostí k učení. Inteligence je komplexní pojem, který zahrnuje řadu schopností, jako je řeč, paměť, učení, myšlení, řešení problémů, kreativita a sociální dovednosti. Inteligence je zčásti vrozená, ale její rozvoj lze ovlivnit i vnějšími faktory, jako je prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, a vzdělávání, které dostává.

Základní předpoklady pro rozvoj inteligence

Pro rozvoj inteligence jsou důležité následující faktory:

 • Genetické předpoklady – Vrozená inteligence je dána geneticky. Rodiče s vysokou inteligencí mají větší pravděpodobnost, že budou mít děti s vysokou inteligencí.
 • Vhodné prostředí – Dítě, které vyrůstá v prostředí, které je stimulující a podporuje jeho rozvoj, má větší šanci dosáhnout vysokého inteligenčního potenciálu.
 • Vzdělávání – Vzdělání může pomoci dítěti rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.
 • Vrozené dispozice – Dětská inteligence je do jisté míry vrozená. Děti s vyšším genetickým potenciálem mají větší předpoklady pro dosažení vyššího IQ.
 • Vnější prostředí – Vnější prostředí také významně ovlivňuje rozvoj dětské inteligence. Děti, které vyrůstají v prostředí, které je stimulující a podporuje učení, mají vyšší předpoklady pro dosažení vyššího IQ.
 • Vztahy s rodiči – Vztah s rodiči je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují rozvoj dětské inteligence. Děti, které mají s rodiči dobrý vztah, se cítí bezpečně a podporováno, což jim pomáhá k rozvoji jejich osobnosti a inteligence.

Jak podpořit rozvoj dětské inteligence

Rodiče a pečovatelé mohou podpořit rozvoj dětské inteligence následujícími způsoby:

 • Poskytujte dítěti dostatek podnětů – Už od raného věku je důležité dítěti poskytovat co nejvíce podnětů. Můžete mu číst, zpívat, ukazovat různé předměty, hrát si s ním hry, které rozvíjejí jeho smysly a myšlení.
 • Buďte příkladem – Děti se učí napodobováním dospělých. Pokud chcete, aby vaše dítě bylo inteligentní, buďte sami inteligentní. Čtěte si, vzdělávejte se, řešte problémy a učiňte z učení zábavu.
 • Podporujte dítě v jeho zájmu – Děti se nejlépe učí v činnostech, které je baví. Podporujte dítě v jeho zájmu o různé oblasti, jako je umění, věda, sport nebo hudba.
 • Buďte trpěliví a pozitivní – Rozvoj inteligence je proces, který trvá několik let. Buďte trpěliví a pozitivní, i když se dítěti něco nedaří.

Konkrétní aktivity pro rozvoj dětské inteligence

Zde je několik konkrétních aktivit, které můžete s dítětem dělat, abyste podpořili jeho rozvoj inteligence:

 • Čtení – Čtení je jednou z nejdůležitějších aktivit pro rozvoj inteligence. Čtěte dítěti každý den, i když je ještě malé. Vybírejte si knihy, které jsou vhodné pro jeho věk a které ho baví.
 • Hry – Hry jsou skvělým způsobem, jak dítě rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Hraje se s ním různé hry, které rozvíjejí jeho motoriku, řeč, paměť, myšlení a řešení problémů.
 • Věda – Děti se od přírody zajímají o svět kolem sebe. Podporujte jejich zájem o vědu. Můžete jim ukázat různé přírodní jevy, dělat jednoduché pokusy nebo je přihlásit do kroužku, kde se budou učit o přírodě.
 • Umění – Umění je dalším skvělým způsobem, jak rozvíjet dětskou inteligenci. Děti se mohou vyjadřovat prostřednictvím kreslení, malování, hudby, tance nebo dramatu.
 • Sociální interakce – Sociální interakce je důležitá pro rozvoj sociální inteligence. Dítě by mělo mít příležitost stýkat se s ostatními dětmi a dospělými.

Tipy pro rozvoj dětské inteligence

Inteligence se začíná rozvíjet již v prenatálním období a pokračuje v rozvoji po celý život. Nejrychlejší rozvoj probíhá v prvních pěti letech života. V tomto období je mozek dítěte velmi plastický a je schopen se rychle učit a adaptovat.

 • Nabízejte dítěti co nejvíce podnětů. Dítěti by mělo být umožněno objevovat svět kolem sebe pomocí všech svých smyslů. Mělo by mít přístup k různým hračkám, knihám, hudbě a jiným materiálům, které ho budou stimulovat.
 • Čtěte dítěti knihy. Čtení je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak rozvíjet slovní zásobu, jazykové dovednosti a představivost dítěte. Čtěte dítěti každý den, i když je ještě malé.
 • Popovídejte si s dítětem. Hovořte s dítětem o tom, co dělá, co vidí a co slyší. Odpovídejte na jeho otázky a povzbuzujte ho, aby se vás ptalo.
 • Podporujte dítě v učení nových věcí. Pomáhejte dítěti učit se nové věci, ať už jde o nové dovednosti, znalosti nebo zkušenosti. Můžete ho například vzít do muzea, na výstavu nebo na výlet.
 • Poskytujte dítěti příležitosti k řešení problémů. Pomáhejte dítěti řešit problémy, které se před ním objevují. Můžete mu například nabídnout výzvy, jako je složení puzzle nebo vyřešení hádanky.
 • Podporujte kreativitu dítěte. Dítěti by mělo být umožněno vyjádřit svou kreativitu pomocí různých aktivit, jako je malování, kreslení, hraní na hudební nástroje nebo psaní.
 • Vytvářejte pro dítě bezpečné a podporující prostředí. Dítě by se mělo cítit bezpečně a podporováno, aby se mohlo učit a rozvíjet.

Je důležité pamatovat na to, že každé dítě je jedinečné a má svůj vlastní jedinečný způsob učení. Co funguje pro jedno dítě, nemusí fungovat pro druhé. Je důležité být trpělivý a vytrvalý a podporovat dítě v jeho vlastních zájmech a schopnostech.

Zde je několik dalších konkrétních aktivit, které můžete s dítětem dělat, abyste mu pomohli rozvíjet jeho inteligenci:

 • Hrajte si hry, které vyžadují logické uvažování, jako je pexeso, scrabble nebo šachy.
 • Pojďte s dítětem do přírody a pozorujte zvířata, rostliny a počasí.
 • Pomáhejte dítěti s domácími pracemi, jako je vaření, úklid nebo zahrada.
 • Přihlaste dítě do zájmových kroužků, jako je sport, umění nebo hudba.

Závěr

Přestože je důležité, aby rodiče a pečovatelé podporovali rozvoj dětské inteligence, je také důležité si uvědomit, že inteligence je komplexní vlastnost, která se nemůže měřit jen jedním číslem. Důležitější než IQ je, aby dítě bylo šťastné, zdravé a aby mělo příležitost rozvíjet své vlastní schopnosti a dovednosti.

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Mamadodeste.cz

Štítky

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart