Jak pomoci dětem s projevováním emocí?

Emocionální vývoj je důležitou součástí dětského vývoje. Děti se učí, jak vyjadřovat své emoce, od svých rodičů a blízkých osob. Pokud jsou děti v tomto procesu podporovány, jsou lépe připraveny na zvládání náročných emocí v dospělosti.

AKCE DUBEN: KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY + PDF ZDARMA + BALÍKOVNA NA ADRESU ZA 30 KČ
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let) + PDF pro předškoláky (49 stran) z edice CUTE
359 Kč 399 Kč

Obsah

Jaké jsou důležité faktory pro zdravý emocionální vývoj?

 • Bezpečnost a přijetí: Děti se cítí bezpečně a přijaty, když se mohou spolehnout na své rodiče a pečovatele, že budou milovat a podporovat je, bez ohledu na to, jaké emoce cítí.
 • Komunikace: Děti se učí, jak vyjadřovat své emoce, když jsou rodiče a pečovatelé otevřeni a naslouchají jejich pocitům.
 • Příklady: Děti se učí, jak se chovat, tím, co vidí u svých rodičů a pečovatelů. Pokud rodiče a pečovatelé vyjadřují své emoce zdravým způsobem, jsou děti pravděpodobnější, že budou dělat totéž.

Jak mohou rodiče a pečovatelé pomoci dětem s projevováním emocí?

Emoce hrají klíčovou roli v životě každého člověka, a to již od útlého věku. Pro děti je výrazným způsobem jak porozumět světu a samy sobě. Pomáhat dětem s projevováním emocí je důležité pro jejich celkový emocionální a sociální vývoj. Jak podporovat zdravý projev emocí u dětí?

 • Buďte přítomní a naslouchejte: Když dítě projevuje emoce, snažte se být přítomni a naslouchejte, co má říct. Nepřerušujte je a nevynášejte soudy.
 • Poskytněte bezpečný prostor: Dítě by mělo vědět, že může vyjádřit své emoce, aniž by se obávalo, že bude odsouzeno nebo potrestáno.
 • Pomozte dítěti pochopit jeho emoce: Pomozte dítěti pojmenovat jeho emoce a pochopit, proč se cítí tak, jak se cítí.
 • Učte dítě zdravé způsoby vyjadřování emocí: Učte dítě zdravé způsoby vyjadřování emocí, jako je mluvení, kreslení nebo sportování.
 • Vytvořte bezpečné prostředí: Děti potřebují cítit, že jsou v bezpečí a akceptovány, aby mohly své emoce svobodně vyjadřovat. Vytvořte domovské a školní prostředí, které podporuje otevřenou komunikaci. Poskytněte jim pocit jistoty, že mohou své pocity sdílet a budou respektovány.
 • Buďte vzorem pro vyjadřování emocí: Děti se často učí tím, co vidí. Buďte vzorem pro vyjadřování emocí tím, že ukážete, jak správně reagovat na různé situace. Mluvte o svých pocitech otevřeně a upřímně, aby děti pochopily, že je normální projevovat emoce.
 • Učte děti pojmenovávat emoce: Děti často nemají slovní zásobu pro popis svých pocitů. Pomozte jim pojmenovávat emoce a vysvětlujte, co daný pocit znamená. To jim umožní lépe porozumět svým emocím a komunikovat je s ostatními.
 • Poskytněte dětem nástroje pro regulaci emocí: Děti potřebují nástroje, jak zvládat silné emoce. Můžete je naučit jednoduchým technikám, jako je hluboké dýchání, meditace nebo jednoduchá cvičení na uvolnění. Tyto dovednosti mohou později v životě výrazně přispět k psychické pohodě.
 • Buďte empatickým posluchačem: Děti potřebují vědět, že jsou slyšeny a chápány. Buďte empatickým posluchačem, když sdílejí své pocity. Neposuzujte je, ale spíše projevte porozumění a soucit. To může posílit jejich schopnost projevovat emoce zdravým způsobem.
 • Podporujte rozvoj sociálních dovedností: Sociální interakce jsou klíčové pro porozumění a sdílení emocí. Podporujte děti v rozvíjení sociálních dovedností tím, že je zapojíte do skupinových aktivit, hry nebo společných projektů. To může posílit jejich schopnost porozumět a reagovat na emoce druhých.
 • Respektujte individuální rozvoj dětí: Každé dítě je jedinečné a může projevovat své emoce odlišným způsobem. Respektujte individuální rozvoj každého dítěte a nechte ho postupovat ve svém vlastním tempu. Poskytněte jim prostor na projev a podporujte je v jejich osobním růstu.

Jak pomoci dětem s projevováním emocí

 • Když dítě projevuje negativní emoce, snažte se zůstat v klidu a ovládat se: Pokud budete reagovat negativně, dítě se bude cítit ohrožené a bude pravděpodobnější, že se své emoce bude snažit potlačovat.
 • Pomozte dítěti pojmenovat jeho emoce: Například, pokud dítě pláče, můžete říci: „Vidím, že jsi smutný.“
 • Učte dítě zdravé způsoby vyjadřování emocí: Například, pokud je dítě naštvané, můžete mu navrhnout, aby si dal pět minut na to, aby se uklidnilo, než řekne nebo udělá něco, čeho by mohl litovat.
 • Buďte trpěliví: Může trvat nějakou dobu, než se dítě naučí zdravě vyjadřovat své emoce.

Podpora projevu emocí u dětí je kontinuální proces, který vyžaduje trpělivost a porozumění. S tímto přístupem můžete pomoci dětem vybudovat pevný základ pro emocionální inteligenci, což má dlouhodobý pozitivní vliv na jejich celkový životní úspěch a pohodu. Pokud máte obavy z emocionálního vývoje svého dítěte, poraďte se s odborníkem.

Zajímavý přístup ke vzdělávání a výchově představuje také Waldorfská škola nebo Montessori přístup.

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Mamadodeste.cz

Štítky

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart