DPČ, DPP, OSVČ, autorský honorář a smlouva o dílo při rodičovské dovolené 2022: V čem je rozdíl a co se vyplatí?

Chcete si na mateřské nebo rodičovské dovolené přivydělávat a nejste si jisti, kterou pracovní smlouvu uzavřít? Právě pro vás je tento článek určený. Pojďme se podívat na to, jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti, proč se (ne)vyplatí pracovat na živnostenský list nebo smlouvu o dílo.

AKCE DUBEN: KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY + PDF ZDARMA + BALÍKOVNA NA ADRESU ZA 30 KČ
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let) + PDF pro předškoláky (49 stran) z edice CUTE
359 Kč 399 Kč

Obsah

Dohoda o provedení práce (DPP)

Ráda se vyhnu označení nejpoužívanější nebo nejoblíbenější, protože tomu tak být nemusí. Pro někoho je dohoda výhodná, u jiného nepřipadá v úvahu, že by ji podepsal. Uzavření dohody má jistá omezení, stejně jako z ní plynou pro pracovníka benefity ohledně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Omezení DPP

 • Dohodu lze uzavřít pouze na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Úhrnem.
 • U jednoho zaměstnavatele můžete uzavřít více dohod, které nemají souběh, až do 300 hodin ročně. Když limit vyčerpáte, nemůžete u zaměstnavatele v daném roce podepsat další DPP.
 • Dle § 75 zákoníku práce musí být dohoda uzavřena písemně.

Co můžete

 • Zákoníkem práce není omezeno, kolik dohod můžete jako fyzická osoba podepsat. Paragraf 75 pouze říká, že u jednoho zaměstnavatele můžete vyčerpat 300 hodin práce ročně na DPP.
 • Do výplaty 10 000 Kč měsíčně neplatíte odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pokud odvody na sociální a zdravotní pojištění musíte platit, je pro vás výhodnější uzavřít DPČ.

Co musíte

 • Z dohody do 10 000 Kč se platí srážková daň 15 %. Můžete podepsat prohlášení poplatníka a uplatnit si slevu na dani. Když prohlášení nepodepíšete, můžete si podat daňové přiznání, ve kterém požádáte o vrácení daně. V přiznání uvedete veškeré DPP za celý rok. Kdy se vyplatí DPP do přiznání uvádět? Při nižších celkových příjmech, kdy nemáte vyčerpané všechny zákonné slevy na dani.

 Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá zpravidla na jeden rok, ale můžete ji podepsat i na kratší dobu, dle potřeby zaměstnavatele. I zde jsou jistá omezení, která se musí dodržovat.

Omezení DPČ

 • Dohodu lze uzavřít pouze na 20 hodin týdně. Víc není možné.
 • U jednoho zaměstnavatele můžete uzavřít jednu dohodu.
 • Souběh dohod u jednoho zaměstnavatele na tutéž činnost není dle § 75 zákoníku práce  povolen.

Co můžete

 • Můžete uzavřít libovolný počet dohod u libovolného počtu zaměstnavatelů (u každého zaměstnavatele pouze jednu dohodu).

Co musíte

 • Z dohody každý měsíc strhává zaměstnavatel odvody na sociální a zdravotní pojištění, které se nedají v ročním zúčtování vrátit a to ani za předpokladu, že jste si za jeden měsíc vydělali do 10 000 Kč (rozdíl oproti DPP).  Odvody zaplatíte v případě, že jste si vydělali na DPČ za jeden měsíc více než 3 000 Kč. Zajímavý  článek o odvodech na zdravotní pojištění v případě dohod vydala ČSSZ.
 • Pokud si  na dohodu vyděláte více než 3 000 Kč, ale méně než 16 200 Kč (minimální mzda v roce 2022), musíte zaplatit minimální odvody za zdravotní pojištění, které je vázáno na minimální mzdu. Za jeden měsíc musíte odvést 2 187 Kč. Pokud jste na rodičovské dovolené a jste evidováni na úřadu práce, toto omezení se na vás nevztahuje, protože jste státní pojištěnec.

Živnost (OSVČ)

Máte-li živnostenský list a chcete si na rodičovské a mateřské dovolené přivydělávat, může se vám živnost vyplatit více než práce na smlouvu, ale nemusí. Níže v článku se k tomu podrobněji dostanu. Teď se podíváme na to, co musíte, můžete a jaká pro vás plynou omezení.

Omezení pro OSVČ

 • Pokud chcete pracovat na živnostenský list při mateřské dovolené a zároveň jste před nástupem na mateřskou dovolenou měli živnostenský list jako hlavní činnost, odváděli z ní zálohy, ze kterých se vám vyplácí PPM, nemůžete po dobu mateřské dovolené na živnost pracovat.
 • Některé činnosti, respektive povolání, spadají do tzv. vázaných živností. Abyste mohli tuto činnost vykonávat, budete potřebovat příslušné povolení, kterým v tomto případě nejčastěji bývá výuční list, případně rekvalifikační kurz (týká se například provozu cukrárny).

Co můžete

 • Na volnou živnost můžete pracovat takřka bez omezení (v souladu se zákonem).
 • Pokud se z vašich odvedených záloh nevyplácí PPM (jestliže je platíte), nevztahují se na vás omezení uvedená výše.
 • Na živnost můžete pracovat jako freelancer.

Co musíte

 • Bez ohledu na to, kolik si na rodičovské nebo mateřské dovolené vyděláte, musíte zaplatit zdravotní pojištění. Daně a sociální pojištění závisí na výši příjmů.

Kdy se vyplatí jaká smlouva a proč

DPP: Vyplatí se vám uzavřít, pokud nemáte živnostenský list a víte, že budete danou činnost vykonávat krátkodobě. Na DPP je vždy výhodné dostávat platbu do 10 000 Kč měsíčně, protože neplatíte odvody za sociální a zdravotní pojištění. Srážkovou daň ve výši 15 % vám mohou vrátit po podání daňového přiznání, máte-li na vrácení nárok a nevyčerpali jste slevu na poplatníka. DPP se nevyplatí v případě, kdy víte, že máte vysokou hodinovou sazbu, činnost budete vykonávat po několik měsíců, a již předem víte, že vaše výplata bude více než 10 000 Kč měsíčně. Zde by bylo potom na místě zvážit založení živnosti.

DPČ: O DPČ se nedá jednoznačně říci, že se vyplatí nebo nevyplatí. Je to zkrátka pracovní smlouva, kde musíte zaplatit odvody na sociální a zdravotní pojištění a také platíte zálohy na dani. DPČ se používá nejčastěji v případě, že nastupujete na poloviční úvazek, ale nemůžete, nebo nechcete, mít smlouvu na hlavní pracovní poměr.

OSVČ: Při práci na živnostenský list musíte dodržovat základní pravidlo, které zní, že jste skutečně na volné noze. Při rodičovské dovolené jste automaticky vedeni na úřadu práce a jako OSVČ vykonáváte své podnikání jako vedlejší činnost. Co to znamená? Inu to, že nemusíte platit minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění. Odvody na zdravotní pojištění platíte vždy z toho, co si vyděláte. Není zde žádná pevná minimální hranice. Odvody na sociální pojištění neplatíte až do výše, dokud nedosáhnete na rozhodnou částku (hned vysvětlím, o co se jedná). Pokud na rozhodnou částku dosáhnete, zaplatíte odvody na sociální pojištění úhrnem za celou částku. Rozhodná částka je v podstatě váš základ daně, který se může vypočítat tak, že z toho, co vyděláte, odečtete náklady. Tenhle způsob používají nejvíce živnostníci, kteří musí do svých výrobků investovat kapitál, aby je mohly vytvořit a záhy prodat. Dalším způsobem je, že si uplatníte výdajové procento, na které máte dle zákona nárok. Výdajové procento se uplatňuje podle živnosti na 40 %, 60 % a 80 %. Základ daně (jinými slovy rozhodná částka) by za rok 2022 neměl překročit  93 387 Kč. Rozhodná částka se odvíjí od výše minimální mzdy. Užívání živnostenského listu by mělo být vždy v souladu se zákonem.

Souběh dohod a živnosti

Co když máte při rodičovské dovolené více zaměstnání? Není to žádný problém. Z hlediska smluv se na vás vztahují omezení daná zákonem, o kterých jsem psala výše. A sice, že u jednoho a téhož zaměstnavatele nesmíte mít uzavřeno více DPP a DPČ. Na stejnou činnost není povoleno uzavřít DPČ  a současně DPP. Pokud máte živnost a chcete uzavřít DPČ, DPP, nebo obojí (u různých zaměstnavatelů), je to v souladu se zákonem.

Daně, zdravotní a sociální pojištění

Víte, z čeho platíte daně, odvody a co se vyplatí? Zkusím příklad, protože na tom se vše nejlépe vysvětlí.

Paní Nováková je na rodičovské dovolené a měsíčně dostává 7600 Kč. Jenže příjem jí nestačí, a tak si od 1.1. 2018 sehnala pravidelnou práci, do které dochází jednou týdně. V zaměstnání jí nabídli DPČ, protože se jedná o pravidelnou činnost a ona nemá živnost. Na DPČ si vydělá 12 500 Kč měsíčně. Kolik zaplatí na daních a jaké budou další odvody?

Paní Nováková dostane čistou mzdu ve výši 10 674 Kč. Celkové náklady zaměstnavatele budou 16 750 Kč.

V březnu 2018 si paní Nováková založila živnostenský list a rozhodla se, že se bude šít oblečení pro děti, protože to ji vždy bavilo. Po nocích šije šatičky a prodává je na Fler.cz. Podnikání se jí pomalu rozjíždí a do konce roku jí zákazníci na její bankovní účet poslali 80 000 Kč. Kolik zaplatí na daních a jaké budou další odvody?

Kdyby paní Nováková nebyla na rodičovské dovolené a neměla by DPČ, ze které za ní zaměstnavatel odvádí minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění, mohla by být ze svého výdělku zklamaná. V našem příkladu vyčerpala paní Nováková slevu na dani už u z příjmu z dohody a v daňovém přiznání si ji na výdělek ze živnosti již neuplatní. V prvním sloupci vidíte, kolik si paní Nováková na živnost vydělá čistého. Druhý sloupec znázorňuje, kolik by si vydělala čistého, kdyby měla živnost jako hlavní činnost (nebyla by na rodičovské dovolené a neměla podepsanou DPČ). Kdyby při rodičovské dovolené pouze podnikala, uplatní si slevu na dani.

Jste-li na rodičovské dovolené, nemusíte platit minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Výpovědní doba

Okrajově zmíním výpovědní dobu, která se s DPP, DPČ  a živností pojí. U DPP vám může být smlouva vypovězena okamžitě, stejně tak u živnosti můžete okamžitě přijít o klienta. U DPČ je výpovědní doba 14 dní.

Autorský honorář

Autorský honorář dostáváte v případě, že pracujete v redakci nebo na projektu, kde vytváříte texty. Výplatu na autorský honorář daní váš zaměstnavatel, respektive společnost, pro kterou činnost vykonáváte. V roce 2022 zaměstnavatel odvádí daně ve výši 15 % až do výdělku do 10 000 Kč za jeden měsíc. Pokud byste měli dva autorské honoráře u dvou plátců, platí pro každého limit 10 000 Kč. Do této částky se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Překročíte-li výplatu 10 000 Kč za jeden měsíc, musíte podat přiznání a sami spočítat a odvést daň. Jste povinni zaplatit sociální pojištění (od rozhodného příjmu) a zdravotní pojištění. Při výplatě autorského honoráře do 10 000 Kč nemáte nárok na vrácení odvedené daně. Nikdy.

Smlouva o dílo

Smlouvu o dílo podepisujete zpravidla při nárazové zakázce. Výplatu si zdaníte sami podle § 7 či §10 zákona o dani z příjmu. Podle § 7 ji budete danit jako příjem z podnikání, tedy jako kdybyste pracovali na živnostenský list. Podle § 7 se příjem daní v momentě, kdy vykonáváte činnost soustavně, opakovaně, a tedy má charakter podnikání. Paragraf 10 označuje ostatní příjmy, respektive příležitostné příjmy. Podle §10 nemusíte příjem do 30 000 Kč (úhrnem za rok) danit a ani nemusíte odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Závěrem

Pracovní smlouvu, tedy smlouvu, na kterou činnost budete vykonávat, vybírejte nejen z hlediska výše odvodů, ale také se ohlížejte na charakter práce a jeho rozsah. Bude to dlouhodobá a pravidelná činnost? Pak se hodí DPČ. Chcete být na volné noze a budete vykonávat práci pro více klientů? Volte živnost. Budete mít nárazovou brigádu přes léto a dostanete výplatu do 10 000 Kč? Vyplatí se vám DPP. Plánujete psát jeden dva články týdně do magazínu? Redakce dávají autorský honorář.

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Mamadodeste.cz, Zdroj: autorský článek

Štítky

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart