DPČ, DPP, OSVČ, autorský honorář a smlouva o dílo při rodičovské dovolené: V čem je rozdíl a co se vyplatí?

Chcete si na mateřské nebo rodičovské dovolené přivydělávat a nejste si jisti, kterou pracovní smlouvu uzavřít? Právě pro vás je tento článek určený. Pojďme se podívat na to, jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti, proč se (ne)vyplatí pracovat na živnostenský list nebo smlouvu o dílo.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Ráda se vyhnu označení nejpoužívanější nebo nejoblíbenější, protože tomu tak být nemusí. Pro někoho je dohoda výhodná, u jiného nepřipadá v úvahu, že by ji podepsal. Uzavření dohody má jistá omezení, stejně jako z ní plynou pro pracovníka benefity ohledně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Omezení DPP

 • Dohodu lze uzavřít pouze na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Úhrnem.
 • U jednoho zaměstnavatele můžete uzavřít více dohod, které nemají souběh, až do 300 hodin ročně. Když limit vyčerpáte, nemůžete u zaměstnavatele v daném roce podepsat další DPP.
 • Dle § 75 zákoníku práce musí být dohoda uzavřena písemně.

Co můžete

 • Zákoníkem práce není omezeno, kolik dohod můžete jako fyzická osoba podepsat. Paragraf 75 pouze říká, že u jednoho zaměstnavatele můžete vyčerpat 300 hodin práce ročně na DPP.
 • Do výplaty 10 000 Kč měsíčně neplatíte odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pokud odvody na sociální a zdravotní pojištění musíte platit, je pro vás výhodnější uzavřít DPČ.

Co musíte

 • Z dohody do 10 000 Kč se platí srážková daň 15 %. Můžete podepsat prohlášení poplatníka a uplatnit si slevu na dani. Když prohlášení nepodepíšete, můžete si podat daňové přiznání, ve kterém požádáte o vrácení daně. V přiznání uvedete veškeré DPP za celý rok. Kdy se vyplatí DPP do přiznání uvádět? Při nižších celkových příjmech, kdy nemáte vyčerpané všechny zákonné slevy na dani.

 Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá zpravidla na jeden rok, ale můžete ji podepsat i na kratší dobu, dle potřeby zaměstnavatele. I zde jsou jistá omezení, která se musí dodržovat.

Omezení DPČ

 • Dohodu lze uzavřít pouze na 20 hodin týdně. Víc není možné.
 • U jednoho zaměstnavatele můžete uzavřít jednu dohodu.
 • Souběh dohod u jednoho zaměstnavatele na tutéž činnost není dle § 75 zákoníku práce  povolen.

Co můžete

 • Můžete uzavřít libovolný počet dohod u libovolného počtu zaměstnavatelů (u každého zaměstnavatele pouze jednu dohodu).

Co musíte

 • Z dohody každý měsíc strhává zaměstnavatel odvody na sociální a zdravotní pojištění, které se nedají v ročním zúčtování vrátit a to ani za předpokladu, že jste si za jeden měsíc vydělali do 10 000 Kč (rozdíl oproti DPP).  Odvody zaplatíte v případě, že jste si vydělali na DPČ za jeden měsíc více než 3 000 Kč (změna od 1. ledna 2019). Zajímavý  článek o odvodech na zdravotní pojištění v případě dohod vydala ČSSZ.
 • Pokud si  na dohodu vyděláte více než 3 000 Kč, ale méně než 13 350 Kč (minimální mzda), musíte zaplatit minimální odvody za zdravotní pojištění, které je vázáno na minimální mzdu. Za jeden měsíc musíte odvést 1 803 Kč. Pokud jste na rodičovské dovolené a jste evidováni na úřadu práce, toto omezení se na vás nevztahuje, protože jste státní pojištěnec.
DPP

 • Uzavírá se do rozsahu 300 hodin ročně.
 • Do 10 000 Kč se neplatí odvody za sociální a zdravotní pojištění.
 • Uzavírá se zpravidla na činnosti menšího rozsahu.
 • Zaměstnanec nemusí odvést minimální zálohy.

DPČ

 • Uzavírá se do rozsahu 20 hodin týdně.
 • Do 3 000 Kč se neplatí odvody za sociální a zdravotní pojištění.
 • Uzavírá se až do výše polovičního úvazku.
 • Zaměstnanec musí odvést minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Živnost (OSVČ)

Máte-li živnostenský list a chcete si na rodičovské a mateřské dovolené přivydělávat, může se vám živnost vyplatit více než práce na smlouvu, ale nemusí. Níže v článku se k tomu podrobněji dostanu. Teď se podíváme na to, co musíte, můžete a jaká pro vás plynou omezení.

Omezení pro OSVČ

 • Pokud chcete pracovat na živnostenský list při mateřské dovolené a zároveň jste před nástupem na mateřskou dovolenou měli živnostenský list jako hlavní činnost, odváděli z ní zálohy, ze kterých se vám vyplácí PPM, nemůžete po dobu mateřské dovolené na živnost pracovat.
 • Některé činnosti, respektive povolání, spadají do tzv. vázaných živností. Abyste mohli tuto činnost vykonávat, budete potřebovat příslušné povolení, kterým v tomto případě nejčastěji bývá výuční list, případně rekvalifikační kurz (týká se například provozu cukrárny).

Co můžete

 • Na volnou živnost můžete pracovat takřka bez omezení (v souladu se zákonem).
 • Pokud se z vašich odvedených záloh nevyplácí PPM (jestliže je platíte), nevztahují se na vás omezení uvedená výše.
 • Na živnost můžete pracovat jako freelancer.

Co musíte

 • Bez ohledu na to, kolik si na rodičovské nebo mateřské dovolené vyděláte, musíte zaplatit zdravotní pojištění. Daně a sociální pojištění závisí na výši příjmů.

Kdy se vyplatí jaká smlouva a proč

DPP: Vyplatí se vám uzavřít, pokud nemáte živnostenský list a víte, že budete danou činnost vykonávat krátkodobě. Na DPP je vždy výhodné dostávat platbu do 10 000 Kč měsíčně, protože neplatíte odvody za sociální a zdravotní pojištění. Srážkovou daň ve výši 15 % vám mohou vrátit po podání daňového přiznání, máte-li na vrácení nárok a nevyčerpali jste slevu na poplatníka. DPP se nevyplatí v případě, kdy víte, že máte vysokou hodinovou sazbu, činnost budete vykonávat po několik měsíců, a již předem víte, že vaše výplata bude více než 10 000 Kč měsíčně. Zde by bylo potom na místě zvážit založení živnosti.

DPČ: O DPČ se nedá jednoznačně říci, že se vyplatí nebo nevyplatí. Je to zkrátka pracovní smlouva, kde musíte zaplatit odvody na sociální a zdravotní pojištění a také platíte zálohy na dani. DPČ se používá nejčastěji v případě, že nastupujete na poloviční úvazek, ale nemůžete, nebo nechcete, mít smlouvu na hlavní pracovní poměr.

OSVČ: Při práci na živnostenský list musíte dodržovat základní pravidlo, které zní, že jste skutečně na volné noze. Při rodičovské dovolené jste automaticky vedeni na úřadu práce a jako OSVČ vykonáváte své podnikání jako vedlejší činnost. Co to znamená? Inu to, že nemusíte platit minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění. Odvody na zdravotní pojištění platíte vždy z toho, co si vyděláte. Není zde žádná pevná minimální hranice. Odvody na sociální pojištění neplatíte až do výše, dokud nedosáhnete na rozhodnou částku (hned vysvětlím, o co se jedná). Pokud na rozhodnou částku dosáhnete, zaplatíte odvody na sociální pojištění úhrnem za celou částku. Rozhodná částka je v podstatě váš základ daně, který se může vypočítat tak, že z toho, co vyděláte, odečtete náklady. Tenhle způsob používají nejvíce živnostníci, kteří musí do svých výrobků investovat kapitál, aby je mohly vytvořit a záhy prodat. Dalším způsobem je, že si uplatníte výdajové procento, na které máte dle zákona nárok. Výdajové procento se uplatňuje podle živnosti na 40 %, 60 % a 80 %. Základ daně (jinými slovy rozhodná částka) by za rok 2018 neměl překročit  71 950 Kč, v roce 2019 to bude 78 476 Kč. Rozhodná částka se odvíjí od výše minimální mzdy. Užívání živnostenského listu by mělo být vždy v souladu se zákonem.

Souběh dohod a živnosti

Co když máte při rodičovské dovolené více zaměstnání? Není to žádný problém. Z hlediska smluv se na vás vztahují omezení daná zákonem, o kterých jsem psala výše. A sice, že u jednoho a téhož zaměstnavatele nesmíte mít uzavřeno více DPP a DPČ. Na stejnou činnost není povoleno uzavřít DPČ  a současně DPP. Pokud máte živnost a chcete uzavřít DPČ, DPP, nebo obojí (u různých zaměstnavatelů), je to v souladu se zákonem.

Daně, zdravotní a sociální pojištění

Víte, z čeho platíte daně, odvody a co se vyplatí? Zkusím příklad, protože na tom se vše nejlépe vysvětlí.

Paní Nováková je na rodičovské dovolené a měsíčně dostává 7600 Kč. Jenže příjem jí nestačí, a tak si od 1.1. 2018 sehnala pravidelnou práci, do které dochází jednou týdně. V zaměstnání jí nabídli DPČ, protože se jedná o pravidelnou činnost a ona nemá živnost. Na DPČ si vydělá 12 500 Kč měsíčně. Kolik zaplatí na daních a jaké budou další odvody?

ZAMĚSTNANEC ZAPLATÍ

 • Zdravotní poj. (4,5%): 563 Kč
 • Nemocenské poj. (0 %/): 0 Kč
 • Důchodové pojištění (6,5 %): 813 Kč
 • Státní politika zam. (0%): 0 Kč
 • Záloha na daň po slevě: 450 Kč
 • Celkem odvody a daně: 1 826 Kč

ZAMĚSTNAVATEL ZAPLATÍ

 • Zdravotní poj. (9%): 1 125 Kč
 • Nemocenské poj. (2,3%): 287,5 Kč
 • Důchodové poj. (21,5%): 2 687,5 Kč
 • Státní politika zam. (1,2%): 150 Kč
 • Sociální poj. celkem (25%): 3 125 Kč
 • Celkem odvody (34%): 4 250 Kč

Paní Nováková dostane čistou mzdu ve výši 10 674 Kč. Celkové náklady zaměstnavatele budou 16 750 Kč.

V březnu 2018 si paní Nováková založila živnostenský list a rozhodla se, že se bude šít oblečení pro děti, protože to ji vždy bavilo. Po nocích šije šatičky a prodává je na Fler.cz. Podnikání se jí pomalu rozjíždí a do konce roku jí zákazníci na její bankovní účet poslali 80 000 Kč. Kolik zaplatí na daních a jaké budou další odvody?

Kdyby paní Nováková nebyla na rodičovské dovolené a neměla by DPČ, ze které za ní zaměstnavatel odvádí minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění, mohla by být ze svého výdělku zklamaná. V našem příkladu vyčerpala paní Nováková slevu na dani už u z příjmu z dohody a v daňovém přiznání si ji na výdělek ze živnosti již neuplatní. V prvním sloupci vidíte, kolik si paní Nováková na živnost vydělá čistého. Druhý sloupec znázorňuje, kolik by si vydělala čistého, kdyby měla živnost jako hlavní činnost (nebyla by na rodičovské dovolené a neměla podepsanou DPČ). Kdyby při rodičovské dovolené pouze podnikala, uplatní si slevu na dani.

ODVODY PŘI VEDLEJŠÍ ČINNOSTI

 • Zdravotní pojištění (13,5 %): 2 160 Kč
 • Sociální pojištění: Neplatí
 • Daň z příjmu (15 %): 4 800 Kč (nemůže uplatnit slevu)
 • Celkem odvody a daně: 6 960 Kč
 • Čistý roční příjem: 73 040 Kč

ODVODY PŘI HLAVNÍ ČINNOSTI

 • Zdravotní pojištění (13,5 %): 20 237 Kč
 • Sociální pojištění (28 %): 21 886 Kč
 • Daň z příjmu (15 %): 4 800 Kč (po slevě bude odvod 0 Kč)
 • Celkem odvody: 42 123 Kč
 • Čistý roční příjem: 37 877 Kč

Jste-li na rodičovské dovolené, nemusíte platit minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Výpovědní doba

Okrajově zmíním výpovědní dobu, která se s DPP, DPČ  a živností pojí. U DPP vám může být smlouva vypovězena okamžitě, stejně tak u živnosti můžete okamžitě přijít o klienta. U DPČ je výpovědní doba 14 dní.

Autorský honorář

Autorský honorář dostáváte v případě, že pracujete v redakci nebo na projektu, kde vytváříte texty. Výplatu na autorský honorář daní váš zaměstnavatel, respektive společnost, pro kterou činnost vykonáváte. V roce 2018 i 2019 zaměstnavatel odvádí daně ve výši 15 % až do výdělku do 10 000 Kč za jeden měsíc. Pokud byste měli dva autorské honoráře u dvou plátců, platí pro každého limit 10 000 Kč. Do této částky se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Překročíte-li výplatu 10 000 Kč za jeden měsíc, musíte podat přiznání a sami spočítat a odvést daň. Jste povinni zaplatit sociální pojištění (od rozhodného příjmu) a zdravotní pojištění. Při výplatě autorského honoráře do 10 000 Kč nemáte nárok na vrácení odvedené daně. Nikdy.

Smlouva o dílo

Smlouvu o dílo podepisujete zpravidla při nárazové zakázce. Výplatu si zdaníte sami podle § 7 či §10 zákona o dani z příjmu. Podle § 7 ji budete danit jako příjem z podnikání, tedy jako kdybyste pracovali na živnostenský list. Podle § 7 se příjem daní v momentě, kdy vykonáváte činnost soustavně, opakovaně, a tedy má charakter podnikání. Paragraf 10 označuje ostatní příjmy, respektive příležitostné příjmy. Podle §10 nemusíte příjem do 30 000 Kč (úhrnem za rok) danit a ani nemusíte odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Závěrem

Pracovní smlouvu, tedy smlouvu, na kterou činnost budete vykonávat, vybírejte nejen z hlediska výše odvodů, ale také se ohlížejte na charakter práce a jeho rozsah. Bude to dlouhodobá a pravidelná činnost? Pak se hodí DPČ. Chcete být na volné noze a budete vykonávat práci pro více klientů? Volte živnost. Budete mít nárazovou brigádu přes léto a dostanete výplatu do 10 000 Kč? Vyplatí se vám DPP. Plánujete psát jeden dva články týdně do magazínu? Redakce dávají autorský honorář.

Jsem ráda, že jste článek dočetli až na jeho konec. 🙂 Snad vám bude užitečný. Matějovi děkuji za odbornou korekturu.

Foto: Tereza Krček

Štítky

Tereza Máma do deště

Jsem Tereza, autorka blogu Máma do deště. S dětmi doma vyrábíme neobyčejné věci z obyčejných surovin. Naše výtvory nejsou složité, ani nestojí spoustu peněz, a může je udělat úplně každý. Neumím popsat radost v dětských očích, která se objeví, když spolu něco vytváříme.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart