Daňové zvýhodnění na dítě, sleva na poplatníka na dani z příjmu a rodičovský příspěvek v roce 2022

V příspěvku se dozvíte, na jaké úlevy na daních máte jako rodiče dětí nárok, jaké máte slevy na daních jako poplatníci, na jaký typ smlouvy můžete pracovat při rodičovské a mateřské dovolené a jaká musíte dodržet omezení. Víte, jak se změní výše rodičovského příspěvku v roce 2022?

KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let)
359 Kč 399 Kč

Obsah

Co je to daňové zvýhodnění na dítě a sleva na poplatníka na dani z příjmu

Při podání daňového přiznání můžete uplatnit, jakožto rodiče dětí, daňové zvýhodnění na dítě, respektive daňový bonus, slevu za umístění dítěte i slevu na poplatníka na dani z příjmu.

 1. Daňové zvýhodnění na dítě je sleva na dani a vyplácí se rodiči na jeho každé nezaopatřené dítě. Když jsou daně nižší než sleva na dítě, dostane rodič daňový bonus (peníze od státu navíc).
 2. Pokud navštěvuje dítě předškolní zařízení (dětská skupina, MŠ provozovaná na základě školského zákona, MŠ provozovaná na základě živnostenského oprávnění), můžete si uplatnit slevu na dani za umístění dítěte (lidově řečeno školkovné).
 3. Nárok na slevu na dani na poplatníka má každý pracující. Na rozdíl od daňového bonusu nemusí nízkopříjmové rodiny celou slevu na poplatníka vyčerpat. Na daňový bonus máte nárok vždy. Nejdříve se budu zabývat daňovým bonusem a slevou na dani za umístění dítěte, poté slevou na poplatníka.

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě se v roce 2022 navýšilo. Od roku 2022 máte dle § 35c  (Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů) nárok na uplatnění daňového zvýhodnění ve výši 15 204 Kč ročně na první dítě, 22 320 Kč ročně na druhé dítě a 27 840 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Slevu na dítě může uplatnit pouze jeden rodič. Není možné ji vyplácet dvěma rodičům ani v případě, že nežijí ve společné domácnosti. Vyplácení daňového bonusu se hlídá. Pro vyplacení daňového bonusu musíte mít roční příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy. V roce 2022 to je 97 200 Kč (6x 16 200 Kč).

Sleva za umístění dítěte – školkovné

Školkovné si můžete uplatnit jako slevu na dani (není bonus). Uplatní si ho ti rodiče, kteří dávají dítě do předškolního zařízení, které je zákonem definováno jako dětská skupina, mateřská škola provozovaná dle školského zákona i na základě živnostenského oprávnění. Výše slevy se váže na minimální mzdu. Za jeden rok si můžete uplatnit slevu ve výši měsíční minimální mzdy. Slevu si můžete uplatnit za každé dítě, které navštěvuje předškolní zařízení. V roce 2020  je minimální mzda 16 200 Kč – výše roční slevy pro rok 2022 je stanovena na 16 200 Kč.

Sleva na poplatníka na dani z příjmu

Podle § 35ba zákona o dani z příjmu je sleva na poplatníka pro rok 2022 na 30 840 Kč (2570 Kč/měsíčně). Pokud na rodičovské dovolené nepracujete, nebo nemáte za rok příjem vyšší než 68000 Kč, může si slevu na poplatníka na dani uplatnit pracující manžel (může ročně uplatnit až 24 840 Kč). Výše slevy závisí na výši jeho příjmu. Má-li váš manžel měsíčně příjem na pracovní smlouvu vyšší než cca 31 000 Kč, uplatní plnou výši první i druhé slevy na poplatníka. V případě živnosti je to přibližně 910 000 Kč ročně při uplatnění 60% paušálu. Dvojnásobnou slevu za manželku na poplatníka může manžel uplatnit na osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Do příjmu se započítává mzda ze zaměstnání na DPP, DPČ, živnostenský list, pronájem a ostatní příjmy z pronájmu. Dále se do této sumy započítává peněžitá pomoc v mateřství. Co se do rozhodného příjmu se nezapočítává? Nezahrnuje se rodičovský příspěvek nebo peníze z jednorázového prodeje věcí z bazaru.

CO SE DO PŘÍJMU ZAPOČÍTÁVÁ

 • Příjem ze zaměstnání na DPP, DPČ, živnostenský list
 • Pronájem a ostatní příjmy z pronájmu
 • Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

CO SE DO PŘÍJMU NEZAPOČÍTÁVÁ

 • Rodičovský příspěvek
 • Ostatní dávky, které vyplácí úřad práce.
 • Peníze z jednorázového prodeje věcí z bazaru

Rodičovský příspěvek v roce 2022

Výše rodičovského příspěvku na jedno dítě zůstává na částce 300 000 Kč pro celou délku pobírání tohoto příspěvku. Výše rodičovského příspěvku pro dvojčata a vícerčata je stanovena na 45 000 Kč. Limit na umístění dítěte do jesliček, které ještě nedovršilo dvou let věku je 92 hodin měsíčně. Pokud umístíte dítě do jesliček ve výše uvedeném rozsahu, neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.

FAQ: Co by vás ještě mohlo zajímat

V loňském roce jsem prodala kompletní výbavu po dětech v bazaru. Uvádí se částka do rozhodného příjmu pro výplatu daňového bonusu. Uvádí se v případě slevy na dani na poplatníka, kdyby chtěl manžel uplatnit slevu na sebe?
Příležitostný příjem z prodeje se do rozhodného příjmu nezapočítává ani v jednom z uvedených případů.

Nevěděla jsem, že si na mě může manžel uplatnit slevu, přitom platí každý měsíc na daních i po odečtení své slevy více než 2070 Kč. Může si slevu na mě, jako na manželku bez příjmu, ještě uplatnit?
Ano, slevu si může uplatnit v daňovém přiznání i zpětně.

Pobírám PPM. Započítává se do rozhodného příjmu v případě slevy na poplatníka na nepracující manželku?
Ano. Peněžitá pomoc v mateřství je náhrada mzdy, která se vyplácí z nemocenského pojištění, proto se  do rozhodného příjmu započítává. Rodičovský příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává.

Práce na mateřské dovolené

V rychlosti se zmíním o praktických formálních radách ohledně smluv při práci na mateřské a rodičovské dovolené. Na práci při mateřské dovolené se vztahují odlišná pravidla než na práci při rodičovské dovolené. Proč? Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vyplácí Česká správa sociálního zabečení na základě výše odvodů nemocenského pojištění. Ze zákona je patrné, že nesmíte při mateřské dovolené vykonávat totožnou činnost jako před nástupem na mateřskou dovolenou. Jestli chcete pracovat u stejného zaměstnavatele i na mateřské dovolené, musí vám vystavit novou pracovní smlouvu na jinou činnost. Často se uzavírá na přechodné období dohoda o provedení práce (DPP – limit 300 hodin ročně) nebo dohoda o pracovní činnosti DPČ (limit 80 hodin měsíčně). V případě, že jste před nástupem na mateřskou dovolenou pracovali jako OSVČ na hlavní činnost, nesmíte dle zákona tuto činnost po dobu mateřské dovolené vykonávat, pokud vám z této činnosti vyplácí PPM. Jestliže si neplatíte nemocenské pojištění, nevzniká vám nárok na výplatu PPM, a toto omezení se na vás nevztahuje.

Práce na rodičovské dovolené

Po skončení mateřské dovolené můžete nastoupit zpět do práce na tu samou pracovní pozici i na stejnou smlouvu. Ale i v tomto případě se na vás vztahují omezení. Dle zákona není možné umístit dítě mladší dvou let do jesliček nebo školky na více než 92 hodin měsíčně, chcete-li pobírat rodičovský příspěvek.  Rodičovský příspěvek je dávka vyplácená příslušným úřadem práce (například Úřad práce pro Prahu 10). Nejedná se o náhradu mzdy jako v případě peněžité pomoci v mateřství.

Rozdíl: Práce na mateřské a rodičovské dovolené

PRÁCE NA MATEŘSKÉ

 • Nesmíte pracovat na tu samou činnost, kterou jste vykonávali před nástupem na mateřskou dovolenou.
 • Musíte uzavřít novou pracovní smlouvu.
 • Můžete pracovat, kolik hodin potřebujete, v souladu s uzavřenou smlouvou.
 • Omezení návštěvy jesliček zákon neuvádí.

PRÁCE  NA RODIČOVSKÉ

 • Do zaměstnání nastoupíte na tu samou činnost.
 • Nemusíte uzavírat novou pracovní smlouvu, pouze vám zaměstnavatel může pozměnit typ úvazku, například z plného na částečný.
 • Dítě do dvou let věku nesmí navštěvovat jesličky více než 46 hodin měsíčně.

TIP NA KNIHU PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET

Karolínka a její příběhy 1

KOUPIT KNIHU V E-SHOPU

 

FAQ: Co by vás ještě mohlo zajímat

Může nastoupit na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou otec dítěte?
Ano, může. Otec může nastoupit na mateřskou dovolenou po skončení šestinedělí. Pokud nemáte nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nastoupíte na rodičovskou dovolenou vy a po skončení šestinedělí ji můžete přepsat na tatínka.

Může být rodičovská dovolená napsaná na otce dítěte i za předpokladu, že do zaměstnání bude nadále chodit on a já se budu starat o dítě?
Ano, může. Zákon nezakazuje chodit rodičům do zaměstnání, ale ukládá podmínku, že dítě mladší dvou let nesmí být umístěno do školky nebo do jesliček na více než 46 hodin měsíčně. Pokud rodič zajistí dítěti celodenní péči v domácím prostředí, může vykonávat zaměstnání na hlavní pracovní poměr bez omezení.

Můžu pracovat i v šestinedělí?
Ano. Pro práci v šestinedělí platí stejné podmínky jako pro práci na mateřské dovolené. Pro vaši větší jistotu můžete vznést s dostatečným předstihem dotaz přímo na Státní úřad inspekce práce, který se touto problematikou zabývá. Detailnější článek ohledně práce v šestinedělí najdete na webu Právní poradci.

Počítá se do 92 hodin docházky do školky také hlídání chůvou nebo babičkou?
Ne. Pokud je dítěti zajištěna péče v domácím prostředí, nezapočítává se do limitu uvedeného v zákoně.

Znamená to, že mohu mít pracovní úvazek 92 měsíčně?
Pracovní úvazek může mít libovolnou délku v souladu s typem uzavřené smlouvy.

Jsem OSVČ, pobírám PPM a potřebuji pracovat na mateřské dovolené. Jak to vyřešit?
Máte tři možnosti. Buď se domluvit s klientem, že vystavíte fakturu až po skončení mateřské dovolené. Můžete přejít z mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou a nečerpat dále PPM. Domluvit se s klientem na vystavení smlouvy o dílo, autorského honoráře, dohody o provedení práce.

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Mamadodeste.cz

Štítky

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart