Ako hrať Pokémon Battle Academy? Slovenský návod podrobne

Do článku som pripravila podrobný návod na to, ako hrať detskú hru Pokémon Battle Academy 2022.

Obsah

Čo je cieľom hry

Cieľom hry je poraziť svojho súpera, vyradiť jeho 6 aktívnych Pokémonov a vyhrať. Vyhrať môžete tak, že protihráčii:

 1. Vyradíte všetkých jeho šesť Pokémonov (získate 6 prize kariet).
 2. Môžete tiež vyradiť súperovho aktívneho Pokémona práve vtedy, keď nemá na lavičke žiadneho ďalšieho.
 3. Alebo hrať tak dlho, než protihráč vyberie zo svojho balíčka všetky karty a nemá odkiaľ lízať.

Vo všetkých troch prípadoch vyhrávate.

Čo treba vždy urobiť počas jedného ťahu – stručne

 1. Vyberte si kartu toto musíte urobiť na začiatku každého ťahu.
 2. Umiestnite základné Pokémony na stôl – toľko, koľko chcete.
 3. Pripojte 1 kartu energie k 1 svojmu Pokémonovipočas každého kola iba raz.
 4. Ustúpte aktívnym Pokémonompočas každého kola iba raz.
 5. Vyvíjajte Pokémona – toľkokrát, koľkokrát chcete.
 6. Hrajte s trénerskými kartamikoľkokrát chcete, ale iba 1 kartu pomocníka na ťah.

Zaútočte aktívnym Pokémonom. Pokiaľ nemôžete zaútočiť, povedzte svojmu súperovi, že váš ťah skončil.

POKÉMON KARTY na VESELY-DRAK.SK

Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod
Pokémon Battle Academy 2022: Recenzie, skúsenosti a slovenský návod

Návod pre balíček Cinderace V

Nižšie je popísané, ako a kam položiť kartu. Toto je slovenský návod k anglickému oranžovému zošitu Cinderace V. Súčasne môžete nazerať do zošita a čítať tento návod.
UPOZORNENIE: Toto je tutoriál pre vzorovú hru. Pre jednoduchosť bolo použitých menej kariet a karty sa otáčajú lícom nahor (pozri nižšie). Kroky a pravidlá inak zostávajú rovnaké.

Nemiešajte balíček!
Karty v balíčku sú v určitom poradí, takže môžete postupovať podľa krokov, ktoré sú uvedené v tutoriáli. Karty sú očíslované vpravo dole, a podľa čísel uvidíte správne poradie (karty sú zoradené od 1 do 60). Ak sú karty lícom nadol, hore by mala byť karta s číslom 1, potom karta s číslom 2 a tak ďalej. Pokiaľ sa karty pomiešajú, môžete ich opäť porovnať podľa čísel.

ZAČIATOK

 1. Vložte svoj balíček na miesto označené „Deck“ na hernom pláne. Nemiešajte balíček.
 2. Vezmite si horných sedem kariet z balíčka a položte ich lícom hore na stôl pred seba. Tieto karty si vezmite do ruky.
 3. Vezmite kartu Sizzlipede z ruky a položte ju na miesto označené „Active Spot“ na hernom pláne. Takto hrajte iba so základným Pokémonom. V ľavom hornom rohu karty so základným Pokémonom uvidíte slovo Basic.
 4. Vezmite zo svojho balíčka ďalšie štyri karty a položte ich lícom dole na miesta označené ako Prize cards na ľavej strane herného plánu. Nezáleží na tom, na ktoré miesto kartu vložíte.

Vyhráte tak, že vyradíte štyroch súperových Pokémonov a vezmete si všetky svoje výherné karty. Akonáhle vy a súper dokončíte prvý ťah, hra môže začať. Cinderace ide prvá. – Pozn.: Pre jednoduchosť sa hrá iba so štyrmi kartami Prize cards.

1. ŤAH

 1. Na začiatku svojho ťahu si líznite vrchnú kartu zo svojho balíčka a pridajte si ju do ruky k ostatným kartám. Je to energetická karta Ohňa. Vezmite z ruky energetickú kartu a priložte ju ku karte Sizzlipede. Počas svojho ťahu môžete priložiť iba jednu energetickú kartu. Energia umožňuje vašim Pokémonom používať ich útoky. Sizzilipedeov prvý útok vyžaduje Energiu, symbol ohňa vám hovorí, že Energia musí byť Ohnivá energia. Symbol hviezdy znamená, že môžete použiť akýkoľvek typ energie.
 2. Hráč, ktorý hrá prvý, nemôže zaútočiť vo svojom prvom ťahu. Pretože ešte nemôžete útočiť, povedzte svojmu súperovi, že váš ťah skončil.

2. ŤAH

 1. Vezmite si kartu z hornej časti balíčka. Je to Vulpix.
 2. Položte Vulpixa lícom hore na jedno z polí na lavičke (Bench). Sem môžete položiť maximálne päť základných Pokémonov.
 3. Pripojte energetickú kartu ku karte Sizzlipede. Pretože máte k Sizzlipedemu pripojené dve Energie, môžete použiť ktorýkoľvek útok. Číslo napravo od názvu útoku vám hovorí, aké poškodenie spôsobí Pokémonovi v súperovom aktívnom bode.
 4. Povedzte svojmu protivníkovi, že útočíte Emberom (spôsob útoku, pohyb, ktorý bol použitý v Generácii 1). Spôsobí 20 poškodení Yamperovi, ktorý je na aktívnom mieste vášho súpera, takže na Yampera položte dva žetóny poškodenia (2×10).
 5. Aby ste mohli zaútočiť, nemusíte zo svojho Pokémona odstraňovať energiu – energia s ním zostáva a naďalej posilňuje jeho útoky.

3. ŤAH

 1. Líznite si kartu. Je to Sizzlipede.
 2. Pripojte energetickú kartu k Vulpixovi na lavičke (Bench). Kartu Energie môžete pripojiť ku ktorémukoľvek zo svojich Pokémonov, ktoré máte v hre, ale pamätajte, že za jeden ťah môžete pripojiť iba jednu kartu energie.
 3. Použite Sizzlipeda na útok, ktorý spôsobí 20 poškodení Yamperovi na súperovom aktívnom mieste.

4. ŤAH

 1. Líznite si kartu. Je to Centishorch.
 2. Zapojte Sizzlipeda (stage 1) do Centishorcha (stage 2). Centishorch je vývojová fáza Sizzlipeda v rámci Evolúcie Pokémona. Umiestnite Centishorcha na Sizzlipeda. Všetky energetické karty, ktoré boli pripojené k Sizzlipedovi, sú teraz pripojené k Centishorchovi. Vyvinúť môžete iba Pokémona, ktorý bol už v hre na začiatku vášho aktuálneho ťahu.
 3. Pripojte energetickú kartu k Centishorchovi. Teraz má tri energie a môže použiť tepelný útok.
 4. Povedzte svojmu protivníkovi, že útočíte na Blitzle a poškodenie bude 100. Pridajte viac žetónov poškodenia, čo je viac ako Blitzleovo HP číslo, takže Blitzle je vyradený. Pokémon a všetky jeho pripojené karty idú na odhadzovaciu kôpku (Discard pile) vášho súpera. Váš súper si potom vyberie jedného z Pokémonov, ktoré má na lavičke (Bench) a presunie ho na aktívne miesto.
 5. Vezmite si jednu zo svojich výherných kariet (Prize card) a vložte si ju do ruky. Vaše výherné karty sú na ľavej strane herného plánu.

Ďalší postup

Pokiaľ rozumiete pravidlám podľa tutoriálu, pokračujte v hre dovtedy, kým jeden hráč nezíska všetky svoje výherné karty alebo nevyradí všetkých súperových Pokémonov. Tento hráč vyhráva hru.

Keď nebudete hrať podľa tutoriálu, zamiešajte balíčky kariet a postupujte podľa úplných pravidiel. Úplné pravidlá nájdete v modrej príručke Eevee. Každá hra bude vyzerať inak, pretože bude iné poradie kariet. Recenziu na hru nájdete v článku: Pokémon Battle Academy 2022: Recenzie, skúsenosti a slovenský návod.

Pokročilé hranie: Pravidlá

Podajte si ruku so svojim protivníkom.

 1. Hoďte si mincí. Víťaz hodu mincí rozhodne, ktorý hráč hrá ako prvý. To je dôležité, pretože hráč, ktorý hrá prvý, nemôže vo svojom prvom ťahu zaútočiť alebo použiť kartu podporovateľa.
 2. Zamiešajte balíček. Potom si líznite vrchných 7 kariet a držte ich v ruke. Väčšinu času budete držať karty, ktoré si líznete, v ruke tak, aby ich váš súper nevidel.
 3. Skontrolujte, či nemáte v ruke nejakého základného Pokémona. Pokiaľ nie, dostávate druhú šancu (pozri nižšie).
 4. Položte základného Pokémona lícom dole na aktívne miesto (Active Spot). Bude to váš aktívny Pokémon na začiatok hry.
 5. Na svoju lavičku (Bench) môžete položiť 5 ďalších základných Pokémonov lícom dole.
 6. Odložte vrchných 6 kariet z balíčka lícom dole ako svoje výherné karty (Prize cards). V tutoriále to boli 4 karty kvôli kratšej hre.
 7. Obaja hráči otočia svojho aktívneho Pokémona lícom nahor a začnú hru.

Druhá šanca (Mulligan)
Pokiaľ v ruke držíte 7 kariet a medzi nimi nie je žiadny základný Pokémon, ukážte svoje karty súperovi a zamiešajte ich späť do balíčka, potom si vyberte 7 nových kariet. Pokiaľ stále nemáte žiadneho základného Pokémona, postup opakujte.

Začiatočníci môžu využiť predpripravené balíčky z hry Pokémon Battle Academy. V tejto hre nájdete podrobný tutoriál ako hrať Pokémon karty, hraciu dosku, tri balíčky kariet, žetóny poškodenia a metalickú mincu na hádzanie.

Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod
Pokémon Battle Academy 2022: Recenzie, skúsenosti a slovenský návod

Pojmy

Aktívny Pokémon

Aktívny Pokémon je Pokémon na aktívnom mieste (Active Spot). Tento Pokémon sa používa na útok. Každý hráč môže mať iba 1 aktívneho Pokémona. Ak je váš aktívny Pokémon vyradený, presuňte nového Pokémona z lavičky (Bench) na aktívne miesto, aby ste ho nahradili. Pokiaľ váš súper nemá v hre žiadnych ďalších Pokémonov, vyhrávate hru.

Aktívne miesto (Active Spot)

Na hernom pláne na aktívnom mieste by mal ležať aktívny Pokémon.

Útoky

Ak má váš aktívny Pokémon dostatok pripojenej energie použije jeden útok na súperovho Pokémona.

 1. Vyberte si útok, ktorý chcete použiť, a skontrolujte, či máte k svojmu aktívnemu Pokémonovi pripojený správny počet a typ energie. Pre každý symbol energie naľavo od názvu útoku musíte mať kartu energie zodpovedajúceho typu. Bezfarebný symbol hviezdy je ako divoká karta – pre hviezdu bude fungovať akýkoľvek typ energie. Ak máte správnu energiu, oznámte, aký útok používate.
 2. Skontrolujte slabinu a odolnosť súperovho aktívneho Pokémona. To môže ovplyvniť, aké veľké poškodenie útok spôsobí.
 3. Umiestnite zodpovedajúce žetóny poškodenia na súperovho aktívneho Pokémona. Karty schopností a trénerské karty môžu zmeniť výšku poškodenia, ktoré Pokémon utrpí. Po útoku overte, či ste vyradili súperovho Pokémona. Pokiaľ majú váš a súperov Pokémon žetóny poškodenie rovnaké, nespôsobia dostatočné poškodenie na vyradenie súperovho Pokémona. Žetóny poškodenia na tomto Pokémonovi zostanú.
 4. Po vašom útoku váš ťah končí. Ak chcete počas ťahu čokoľvek urobiť, mali by ste to urobiť pred útokom.

Príklad útoku
Váš aktívny pokémon je Scorbunny. Útok označený ako Tackle (pohyb normálneho typu spôsobujúci poškodenie, ktorý bol predstavený v generácii I.) spôsobí 10 poškodení aktívnemu Pokémonovi vášho súpera. Útok vyžaduje 1 Energiu akéhokoľvek typu.
Scorbunny potrebuje na použitie útoku označeného ako Flare 2 pripojenej Energie. Flare spôsobí 20 poškodení súperovmu aktívnemu Pokémonovi.

Typy kariet

Kartové hry Pokémon Trading Card Games sa skladajú z 3 druhov kariet: Pokémon, karty Energií (Energy Cards) a trénerské karty (Trainer Cards). Typ karty je uvedený v hornej časti karty. Pokémon má svoje meno v hornej časti karty. Na kartách Energií je v ľavom hornom rohu uvedené „Energie“ (Energy) a vpravo hore je zobrazený symbol typu energie. Na trénerských kartách je v ľavom hornom rohu nad názvom karty uvedené „Tréner“ (Trainer) a v pravom hornom rohu je uvedený konkrétny typ karty – veľký výber kariet nájdete tu.

Jak hrát Pokémon Battle Academy? Český návod podrobně
Pokémon Battle Academy 2022: Recenzie, skúsenosti a slovenský návod

Karty Energií

Karty Energií poskytujú energiu špecifického typu, ktorá umožňuje Pokémonovi útočiť. Karty energií sa pri použití útoku nevyraďujú, pokiaľ útok neurčí inak. Pripojenie karty energie znamená jej umiestnenie pod aktívneho pokémona na lavičke (Bench). Karty Energií sú vyradené v momente, keď Pokémon ustúpi.

Špeciálne karty energií

Okrem základných kariet Energií, ktoré sa v balíčkoch nachádzajú, existujú aj špeciálne karty Energií. Karty majú ďalšie efekty alebo špeciálne pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Na každej karte je napísané, ako funguje.

Trénerské karty

Trénerské karty sú užitočné karty, ktoré vám pomôžu znova získať výhody vo vašej hre. Trénerské karty sú v troch variantoch: Predmet (Item), Štadión (Stadium), Podporovateľ (Supporter). Každá má iné výhody.
Karty predmetov sú najzákladnejším typom trénerských kariet. Používate ich pred útokom počas svojho ťahu. Môžete použiť toľko kariet predmetov, koľko chcete. Potom, čo sa použijú, idú na odhadzovací balíček (Discard Pile).
Karta predmetov: Pokémon Tools
Karta Pokémon Tool je špeciálnym druhom karty. Namiesto toho, aby ste ju odhodili, pripevníte ju (položíte pod) k svojmu Pokémonovi. Tomuto Pokémonovi poskytne špeciálny efekt. Každý Pokémon môže mať pripojenú iba 1 Pokémon Tool kartu. Kartu nie je možné odstrániť, akonáhle je pripojená k Pokémonovi, s výnimkou efektu karty. Pokiaľ je Pokémon vyradený, akákoľvek karta Pokémon Tool, ktorá je k nemu pripojená, ide tiež do odhadzovacieho balíčka (Discard pile).
Karty podporovateľov
Podobne ako pri karte predmetu vám pri hre môžu pomôcť karty podporovateľov. Počas svojho ťahu môžete hrať iba s 1 kartou podporovateľa. Hráč, ktorý hrá prvú, nemôže vo svojom prvom ťahu hrať s kartou podporovateľa.
Karty štadiónov
Každý štadión ovplyvňuje oboch hráčov. Naraz môže byť v hre iba 1 štadión. Pokiaľ do hry vstúpi nový štadión, súčasný štadión končí (aj so svojimi efektmi). V každom ťahu môžete použiť iba 1 kartu štadióna.

Pokémon Battle Academy 2022: Recenze, zkušenosti a český návod
Pokémon Battle Academy 2022: Recenzie, skúsenosti a slovenský návod

Poškodenie

Primárnym cieľom väčšiny útokov je poškodiť súperovho aktívneho Pokémona. Intenzita a výška poškodenia je uvedená na pravej strane vedľa názvu útoku. Pokiaľ útok spôsobí poškodenie, hráč položí žetóny poškodenia na súperovho Pokémona. Poškodenie na Pokémonovi zostáva až do doby, kým ho nevylieči iný efekt karty. Ak je poškodenie u Pokémona rovnaké alebo väčšie ako jeho HP, je vyradený.

Obranca (Defending Pokémon)

Obranca je Pokémon na aktívnom mieste vášho súpera. Svojim aktívnym Pokémonom útočíte na súperovho aktívneho Pokémona, pokiaľ útok neuvádza inak.

Vývoj

Niektorí Pokémoni sa vyvinú v inej Pokémony – často väčší s väčšími útokmi a viac HP. Aby ste mohli vyvinúť Pokémona, musíte mať v ruke Pokémona s nápisom „Evolves from X“, kde X je meno Pokémona, s ktorým hráte. Nemôžete vyvinúť Pokémona počas toho istého ťahu, v ktorom ste ho uviedli do hry (vrátane akéhokoľvek Evolution Pokémona, ktorého ste v tomto ťahu už hrali). Ani počas prvého ťahu nemôžete vyvinúť Pokémona.
Keď sa Pokémon vyvinie, ponecháva si všetky karty pripojené k sebe (karty energie, karty vývoja atď.) a všetky žetóny poškodenia. Akékoľvek účinky útokov alebo zvláštnych podmienok ovplyvňujúcich Pokémona (spánok, zmätenosť, otrava) končia, keď sa Pokémon vyvinie. Pokémon nemôže použiť útok alebo schopnosti svojej predchádzajúcej evolúcie. Pokémoni sa môžu vyvíjať, keď sú na aktívnom mieste (Active Spot) alebo na lavičke (Bench).

Základný Pokémon (Basic Pokémon): Sú označení v ľavom hornom rohu karty. Základné Pokémony je možné hrať priamo z ruky na stôl.
Pokémon fáza 1 (Pokémon Stage 1): Je Evolution Pokémon, ktorého možno hrať so správnym základným Pokémonom a vyvinúť ho.
Pokémon fáza 2 (Pokémon Stage 2): Je Evolution Pokémon, ktorého možno hrať so správnym Pokémonom Stage 1 a vyvinúť ho.

Špeciálny Pokémon

Niektorí Pokémoni sa odlišujú od ostatných a majú zvláštne výhody a niekedy aj nevýhody.
Pokémon – GX: Sú špeciálne Pokémoni so silným GX útokom. Pokémon-GX má vedľa svojho mena logo GX. Môže byť základná, fáza 1 alebo fáza 2. Keď vyradíte súperovho Pokémona-GX, vezmite si 2 karty (Pokémon GX box k dostaniu tu).
GX Attack: Každý Pokémon-GX má silný GX útok, ale tento útok má háčik – počas celej hry môžete použiť iba 1 GX útok, aj keď máte v balíčku veľa Pokémonov-GX. Po použití útoku GX otočte špeciálny žetón GX ako pripomenutie, že počas tejto hry už nemôžete použiť ďalší útok GX.
TAG TEAM Pokémon – GX: TAG TEAM Pokémon GX je špeciálny druh Pokémona-GX, ktorý obsahuje dva (alebo viac) Pokémonov, ktorí spolupracujú. Všeobecne sú silnejšie ako normálne Pokémon-GX. Každý z nich môže zaútočiť útokom GX. Keď vyradíte súperov TAG TEAM Pokémon-GX, vezmite si 3 karty.


POKÉMON BATTLE ACADEMY na VESELY-DRAK.SK

Záverom

Do článku som pripravila pravidlá hry Pokémon Battle Academy, ktorá vychádza z anglického tutoriálu. Tutoriál je súčasťou hry a tieto pravidlá vám poslúžia pre prípad, že by ste sa v tutoriáli nevyznali. Ocenia ich úplní nováčikovia, ktorí s hraním Pokémon kariet začínajú.

Přeji vám hezkou zábavu. 🙂

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Mamadodeste.cz

Štítky

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart